sdružení občanů Kolovrat a Lipan


VRT - úsek Praha - Brno

25.05.2014 10:42
 • nejsilnější vnitrostátní relace
 • obdoba D 1 (+ D 47) = VRT 1 + VRT 47
 • souběh vnitrostátní a mezinárodní dopravy
 • řeší problém nedostatečné kapacity na stávající infrastruktuře
 • probíhají jednání s DE, AT, PL, SK a HU
 • zpracováno alternativní vedení některých tras – cíl: maximalizace přínosů i pro nákladní, příměstskou a ostatní dálkovou dopravu
 • zpracován provozní koncept – zasazení VRT do systému taktové dopravy
 • prověření ekonomiky projektu VRT v ČR včetně aktualizace přepravních proudů
 
 

Předpokládané etapy výstavby

1.etapa

 • výjezdy VRT z městských aglomerací Prahy, Brna, Ostravy, jinak konvenční železnice

 • přeshraniční úseky ČR – Bavorsko, ČR – Sasko a ČR – Polsko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. etapa

 • páteřní VRT v ČR pro významná spojení (Praha – regiony do 3 hodin)

 • vozidla pro rychlost 200 km/h a více

 

 

 

 

3.etapa

 • ČR plnohodnotnou součástí celoevropského systému VRT, který zabezpečuje energeticky i environmentálně šetrnou a udržitelnou mobilitu občanů EU v širší Evropě a Euroasijském prostoru

 

 

 

 

 

 

Podrobný zákres

 

 

 

—————

Zpět