sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Vybrané stavební práce – červenec 2018

02.07.2018 08:03

 

V červenci budou zahájeny práce na nové traťové koleji, rekonstrukci mostů, nástupišť a podchodu.

Od 20. července 2018 během nočních výluk (vždy od 23.50 do 05.00 hod.) bude probíhat pažení mostu ulice „V Korytech“ (km 8,295) a vyloučena bude spojovací kolej č. 95 včetně TV a staniční kolej č. 9 – jen TV a záhlaví odjezdové mezi návěstidly Se9 a OSc.

Ve dnech 7., 8., 17., 18. a 19. července proběhnou z důvodu betonáže základů sloupů TV denní výluky (vždy od 8.55 do 14.20 hod.) 1.traťové koleje trati č. 221 Benešov u Prahy – Praha

Ve dnech 14. až 16. a 28. až 30. července budou z důvodu zřízení/zrušení provizorní přeložky pro stavbu kabelovodu soupravové vlaky přijíždět/odjíždět na/z odstavného nádraží Jih přes vjezdovou skupinu ONJ. V těchto dnech bude též vyloučeno zhlaví střední navazující na koleje v odj.n. č. T3 až T11 po náv. Sc3, napěťově traťová kolej na ONJ a spojovací kolej č. 97 mezi dopravnami Praha-Vršovice odj.n. a os.n.

Ve dnech 14. a 15. července bude provedena demontáž výhybky č. 187 a kolejově tak bude vyloučena dálková kolej „A“ v seř.n.

Ve dnech 25., 26. a 27. července v denních výlukách (vždy od 14.00 do 21:30 hod.) budou z důvodu betonáže základů sloupů TV vyloučeny v „čekačkách“ staniční koleje č. 101, 102, 103, 103a, 104a (bez TV), 106s (jen TV), spojovací koleje č. 94 a 95 (včetně TV), zhlaví čekací a odjezdové navazující na staniční kolej č. 9 a 10 po náv. KSc, OSc, 94Sc, záhlaví a zhlaví malešické navazující na staniční kolej č. 9 a 10a po náv. ML a 1ML

V noci z 29. na 30. července bude z kolejiště v osobním nádraží Praha-Vršovice vyjmuta výhybka č. 74 a následně od 31. července začne nepřetržitá výluka zhlaví od návěstidla (dále jen náv.) Se48 po náv. Se52 a části staniční koleje č. 17c od náv. Se52 do km 183,975 a od téhož data až do 6. srpna z důvodu zkrácení dvou a prodloužení jedné brány TV i části zhlaví od náv. Sc1 a Sc3b po náv. Se3 a Se2.

 

—————

Zpět