Vybrané stavební práce – srpen 2018

09.07.2018 08:04

 

14. srpna začne nepřetržitá výluka části koleje č. 104a v čekacích kolejích seř.n. (od km 0.180 po zarážedlo kusé koleje) z důvodu jejího zkrácení.

21. srpna začne nepřetržitá výluka staniční koleje č. 9 ve vjezd.n. z důvodu jejího zrušení.

Ve dnech 21., 22., 23. a 24. srpna proběhnou z důvodu pažení kabelovodu denní výluky (vždy od 9.00 do 17.30 hod.) koleje č. 10 (bez TV) ve vjezd.n., zhlaví čekací a odjezdové navazující na kolej č. 9 a 10 po náv. KSc, OSc a 94Sc. Napěťově budou vyloučeny koleje č. 10, 10a, 102a, částečně i č. 9 (v km 7,320 a od km 7,980) a rovněž spojovací koleje č. 94 a 95 (včetně TV).

Ve dnech 25. a 26. srpna opět zasáhnou do provozu na trati č. 221 denní výluky 1.traťové koleje (vždy od 8.20 do 17.20 hod.), při kterých budou vloženy výhybky č. 91, 93 a N1. Na N1 bude ve dnech 26. a 27. srpna napojena dálková kolej „A“ a pouze z 1.TK bude umožněna obsluha strašnického nákladiště.

26. srpna pak má začít další velká etapa stavebních prací, při níž bude sneseno zhlaví vjezdové/pražské navazující na koleje T14 a T16 po náv. Se14/námezník výhybky č. 239, dále koleje T14, T16, „písková“ kolej, dálková kolej v části od náv. Se6 po náv. Se14 a spojovací kolej č. 91 po náv. Se6 v os.n.