sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů

10.04.2016 11:43

 

Hydrologická data, standartní N-leté vody, byla objednána od ČHMÚ ve vybraných profilech dle ČSN 75 1400. Data byla pořízena dne 22.4.2013.

Tabulka - N–leté průtoky (QN) v m3.s-1 

Hydrologický profil

Číslo hydrologického pořadí

Plocha povodí

(km2)

Q5

Q20

Q100

Třída přesnosti

ústí do Rokytky

1-12-01-0290

36,923

7,6

14,9

27,3

III.

cca 300m nad Podleským rybníkem

1-12-01-0290

24,588

5,8

11,5

21,0

III.

Říčany, pod ČOV

1-12-01-0290

13,436

3,9

7,7

14,1

III.

pod obcí Světice

1-12-01-0290

4,186

2,4

4,8

8,8

IV.

 

Tabulka - N–leté průtoky (QN) v m3.s-1

úsek

ř. km

Q5

Q20

Q100

ústí do Rokytky – nad přítok z Podleského rybníka

0.000 – 6.048

7,6

14,9

27,3

nad přítokem z Podleského rybníka – Říčany, pod ČOV

6.048 – 13.701

5,8

11,5

21,0

Říčany, pod ČOV – pod obcí Světice

13.701 – 17.842

3,9

7,7

14,1

pod obcí Světice – konec řešeného úseku v obci Tehov

17.842 – 21.000

2,4

4,8

8,8

 

 

 

—————

Zpět