sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Výskyt rybích společenstev na Říčanském potoce

22.03.2015 13:05

 

Provedený výzkum výskytu rybích společenstev se soustředil na zalesněnou nivu Říčanského potoka, protékající přírodní památkou Obora v Uhříněvsi o rozloze 34,9 ha, která se nachází mezi Uhříněvsí a Netlukami.

V případě Říčanského potoka nelze v současnosti hovořit o společenstvu ryb v pravém slova smyslu. Ryby se zde vyskytují jen v závislosti na výše položených rybnících, z nichž jsou sem splavovány. Z původních přítomných druhů se může v toku stabilně udržet jen hrouzek obecný.

zdroj: https://www.lhmp.cz/vt/prazske-potoky-2/pruzkum-vyskytu-rybich-spolecenstev-na-vybranych-potocich/ricansky-potok/

 

—————

Zpět