sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Výsledky přepravních průzkumů

15.06.2014 08:00
Pro investory a developery nabízíme:
 • kopie výsledků pravidelně prováděných přepravních průzkumů:
  • metra (zjišťujeme detailní pohyb cestujících včetně jejich směrování, používáme štítkovou sčítací metodu, průzkum je prováděn opakovaně, celosíťově, v intervalu 4–5 let),
  • tramvají (zjišťujeme zatížení úseků mezi zastávkami, obraty cestujících na jednotlivých zastávkách, průzkum je prováděn opakovaně, celosíťově, v intervalu 2–3 roky, v obou vozech každé soupravy),
  • autobusů (zjišťujeme zatížení úseků mezi zastávkami, obraty cestujících na jednotlivých zastávkách, průzkum je v jednotlivých oblastech hl. m. Prahy prováděn opakovaně, v intervalu 2–3 roky),
 • zpracování detailních analýz přepravy cestujících na základě konkrétního požadavku objednatele.
 

 

Aktuální nabídka sborníků a jednotlivých kopií výsledků průzkumů

 • Přepravní průzkum autobusové sítě říjen 2012 – oblast jihovýchod
 • Přepravní průzkum autobusové sítě duben 2012 – oblast jihozápad
 • Přepravní průzkum autobusové sítě říjen 2011 – oblast severovýchod
 • Přepravní průzkum tramvajové sítě květen 2011
 • Přepravní průzkum autobusové sítě 2010 – oblast severozápad
 • Komplexní přepravní průzkum metra 2008

 

Připravujeme k realizaci

 • Přepravní průzkum autobusové sítě duben 2013 – oblast severozápad
 • Přepravní průzkum autobusové sítě říjen 2013 – oblast sever

 

Kontakt

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Centrální dispečink – Dopravní úsek
oddělení Dopravně-provozní podpora
Na Bojišti 5
120 00 Praha 2

e-mail: studnicka@dpp.cz

 

—————

Zpět