sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Vzdělávací evoluce

13.07.2014 09:44

Evropa se potýká s obrovskými problémy – příliš velkými na to, aby je dokázala vyřešit kterákoliv jediná země. Tváří v tvář hospodářské krizi, rozsáhlé nezaměstnanosti a rostoucí konkurenci ze strany rozvojových zemí se Evropa musí přizpůsobit technologickým pokrokům a novým modelům práce – a to vše ve chvíli, kdy stárnoucí populace stále více napíná vyčerpané veřejné rozpočty. V tomto křehkém kontextu se Evropská unie musí zaměřit na vzdělání, aby podpořila talent a potenciál svých národů, a tím podnítila hospodářské a sociální zotavení.

 

Vzdělání je klíčem nejen k lepším pracovním místům a silnějšímu růstu HDP, ale i ke kulturnímu, politickému a společenskému rozvoji, který je potřebný k tomu, aby občané byli všestranní a měli dostatečné schopnosti stát se lídry na místní, státní i mezinárodní úrovni. Zaměří-li se vedoucí představitelé EU na správnou politiku, mohou zajistit, aby získané vzdělání umožnilo Evropanům být kultivovanými globálními občany a silnými ekonomickými aktéry.

Je dobré, že si evropští představitelé zjevně uvědomují hodnotu znalostí a jejich získávání. Při alokaci zdrojů v evropském rozpočtu pro roky 2014-2020 se vlády členských zemí EU moudře rozhodly zvýšit prostředky na vzdělání a výzkum – byly to jediné oblasti, v nichž to učinily. Tento závazek zabezpečit finance na vzdělání a výzkum by se měl odrazit na všech úrovních politického procesu.

Má-li navíc transformace Evropy v centrum zodpovědných inovací a eticky zdravé produkce získat dostatečnou dynamiku, musí politici zajistit, aby instituce vyššího vzdělávání vybavily studenty špičkovými vědomostmi a vysokou mírou flexibilních schopností zakotvených ve společných hodnotách. To znamená vyvinout diferencované vzdělávací soustavy sahající od učňovských škol až po doktorandské programy a poskytující studentům přístup k mezinárodním zkušenostem, které jim mohou zajistit příležitosti i za státními hranicemi. 

 

Autorkou komentáře je Mary McAleese, bývalá irská prezidentka.

Zdroj: https://www.euractiv.cz

 

 

—————

Zpět