sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Základní počty parkovacích stání

03.09.2014 23:19

Tabulka stanovuje pro jednotlivé účely užívání základní počet stání včetně podílu vázaných a návštěvnických stání pro výpočet dle § 32.

Pro jednotlivé účely užívání je stanoven ukazatel základního počtu stání, který je definován hrubou podlažní plochou účelu užívání (v m2) na 1 parkovací stání. Procentem je stanoven podíl vázaných a návštěvnických stání.

Pro vybrané účely užívání se specifickými nároky (uvedené v tabulce pod jednotlivými kategoriemi účelů užívání) se vždy užije příslušná hodnota. Pro specifické účely užívání dle bodu 12 se základní počet stání stanoví individuálně podle předpokládaného počtu návštěvníků a pracovních míst.

Hrubou podlažní plochou účelu užívání se rozumí součet hrubých podlažních ploch (§ 2 odst. 2 písm. g)) všech částí budovy nebo souboru budov pro vybraný účel užívání; nezapočítávají se plochy garáží, sklepů, technických a pomocných prostor a objektů technické infrastruktury.

 

účel užívání ukazatel počtu stání vázané v % návštěvnické v %
Bydlení * 85 90 10
Obchody jednotlivé v parteru 70 10 90
Služby a drobné provozovny  40 10 90
Autoservis 20 10 90
Obchod a služby velkoplošné  40 10 90
Administrativa s malou návštěvností 50 90 10
Administrativa s velkou návštěvností  45 60 40
Ubytování dlouhodobé  120 80 20
Ubytování pro studenty  250 90 10
Ubytování krátkodobé 100 90 10
Motel  25 90 10
Hostel  180 90 10
Institucionální a sociální péče  350 35 65
Školství  250 30 70
jesle, mateřská škola  300 80 20
vysoká škola 100 30 70
Vzdělávání / kongres  60 10 90
Provozy se shromažďovacími prostory  60 20 80
kostel, modlitebna  200 5 95
obřadní síň, krematorium  120 10 90
Kulturní instituce  120 20 80
Zdravotnická zařízení ambulantní  50 30 70
Zdravotnická zařízení lůžková  300 50 50
Sportovní centra — provozy s interiérovou hrací plochou 100 20 80
Sportovní centra — provozy bez hrací plochy a bazény 40 10 90
Venkovní sportoviště (bez diváků)**  120 10 90
fotbalové hřiště  400 10 90
Výroba  200-800 10 90
Skladování 200 30 70
 
* nejvýše však 2 stání na jednotku
** započítává se venkovní plocha s hřišti a sportovišti
 

—————

Zpět