sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Zastupitelstvo dalo zelenou přípravě návrhu Metropolitního plánu

10.05.2014 10:01

Pražští zastupitelé schválili v září 2013 text návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), klíčového dokumentu pro vznik zcela nového územního plánu. Podle primátora Tomáše Hudečka (TOP 09), předkladatele tisku a iniciátora důležitých změn v plánování města, je to první krok k zavedení efektivnějšího, přehlednějšího a modernějšího systému rozvoje města.

Počínaje dnešním dnem tak fakticky startují práce na návrhu Metropolitního plánu. Nový územní plán bude daleko podrobněji popisovat jednotlivé pražské lokality. Jasně bude například stanovovat, jak vysoká zástavba je možná v jednotlivých pražských čtvrtích a nebude chybět ani jejich charakteristika. „Nově tedy například nebude možné v nízké zástavbě postavit o několik pater vyšší bytový dům, a to ani změnou územního plánu,“ uvedl primátor Hudeček. Vedoucí Kanceláře metropolitního plánu Útvaru rozvoje hl. m. Prahy architekt Roman Koucký pak dodal: „Rozhodnutí Zastupitelstva hl. m. Prahy vítáme, do konce října bude zpracován podrobný harmonogram s ohledem na projednání s městskými částmi a  veřejností.“

Návrh zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu) byl představen veřejnosti v polovině letošního března Odborem územního plánu MHMP společně s Kanceláří metropolitního plánu ÚRM. O obsahu zadání se konaly i speciální semináře, téma bylo diskutováno mimo jiné také odborníky v rámci Metropolitní ozvučné desky. Od poloviny března do poloviny dubna pak v 30denní lhůtě proběhlo připomínkování návrhu, a to ze strany veřejnosti, občanských sdružení, městských částí, dotčených orgánů, sousedních obcí, sousedního Středočeského kraje a nadřízeného orgánu (MMR ČR). K návrhu zadání pořizovatel územního plánu (Odbor územního plánu MHMP obdržel celkem 1 600 připomínek, které se však týkaly převážně návrhu vlastního Metropolitního plánu, nikoliv návrhu jeho zadání. Po zapracování připomínek návrh zadání v září schválila Rada hl. m. Prahy a Výbor územního rozvoje hl. m. Prahy.

 

—————

Zpět