„Úpravy autobusových jízdních řádů, připravené ROPIDem na 15. říjen, odrážejí zvyšující se nároky na autobusové linky především na okrajích Prahy, kde v posledních letech přibylo obytných domů a dosavadní nabízená kapacita již pro nové cestující nestačila. Po tramvajových změnách, provedených ke konci letošních letních prázdnin, tak plníme další slib Pražanům,“ uvádí náměstek primátorky a radní hl. m. Prahy pro oblast dopravy Petr Dolínek.

„Změny linkového vedení autobusů se dotknout zhruba třetiny všech cestujících, kteří autobusové linky v Praze používají. I když jsme museli být při těchto změnách rozpočtově neutrální, tedy pro posílení potřebných linek jsme museli jiné mírně omezit, jsem rád, že se podařilo najít shodu napříč městskými částmi a od všech získat souhlasné stanovisko,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Všechny dohodnuté úpravy byly zveřejněny na webu i v médiích a na sociálních sítích již koncem srpna letošního roku. V průběhu posledního měsíce se připravovaly konkrétní jízdní řády a dolaďovaly poslední připomínky. „S ohledem na počet změněných linek je však potřeba cestující důkladně informovat i nyní těsně před změnovým termínem. Společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy proto nasazujeme do ulic cca 150 informátorů, kteří budou poslední den před změnou a v prvních dnech po změně pomáhat na klíčových zastávkách s orientací cestujících,“ dodává náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing Martin Šubrt.

Kromě informátorů přímo v terénu a informací na webech ROPIDu, Dopravního podniku hl m. Prahy i městských částí se distribuují také tištěné letáky a přehledné mapky linkového vedení nechybí ani na zastávkách povrchové dopravy. Nové jízdní řády jsou zveřejněny již od začátku října také na webu a konkrétní cestu po 15. říjnu si lze najít v internetových vyhledávačích spojení. Kompletní informace o změnách včetně přehledných schémat jsou zveřejněny na adrese www.autobusy2016.cz.  

Posílení přetížených linek

Nejpotřebnější posílení, kde již kvůli nové výstavbě současná kapacita autobusů nestačí, nastane zejména v oblastech Starých Letňan, v okolí zastávky Sicherova na Praze 14, Záběhlic (oblast sídliště Práčská) a Hornoměcholupské ulice. Do Starých Letňan bude nově přivedena kapacitní linka 195 v kloubových vozech, mezi Satalicemi a Černým Mostem nově pojede prodloužená a posílená linka 201, dopravu v Záběhlicích posílí přetrasovaná linka 101 i nová linka 154, která zároveň vyřeší kapacitní problémy v Hornoměcholupské ulici.

Méně přestupů

Bude také splněna celá řada požadavků městských částí na obnovení nebo zavedení přímých spojení. Nová linka 154 zajistí přímé spojení Prahy 15 s obchodním centrem Chodov a propojí také oblast Jesenické i Horních Měcholup s obchodním centrem Hostivař, nová midibusová linka 117 nabídne přímé spojení Prahy 12 s jednotlivými pracovišti úřadu městské části i s Poliklinikou Budějovická. Prodloužená linka 201 umožní přímé spojení Prahy 14 a Satalic s Prosekem a Bulovkou. Nová linka 134 přímo propojí jednotlivé lokality uvnitř městské části Praha 4.