sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Zřízení komisí, jmenování jejich předsedů, členů a sekretářů

10.11.2014 11:45

Podle ustanovení § 95 odst. 2) zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění zřizuji tímto ke dni 1. listopadu 2014, jako iniciativní a poradní orgány starosty: komisi sociální a bytovou, stavební, kulturně – mediální a grantovou.

Pro volební období 2014 až 2018 podle ustanovení § 101 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze v platném znění j m e n u j i předsedy, členy a sekretáře dále uvedených komisí.

 

1) komise sociální a bytová: předsedkyně Zdeňka Musilová

členové: Mgr. Tomáš Janoušek

Ing. Jana Jarůšková

Ing. Ivana Voborová

Mgr., Ing. Michaela Konečná

sekretář: Renáta Nováková (OVS ÚMČ)

 

2) stavební komise: předseda František Šlingr

členové: Ing. Zuzana Jeřábková

Ing. Marek Ovečka

Ing. Jaroslav Břečka

Ing. Petr Souček, Ph. D.

RNDr. Ivo Chytil

Ing. Jan Kolář

sekretář: Eduard Gožďál (OV ÚMČ)

 

3) kulturně-mediální komise: předsedkyně Mgr. Natalie Halmanová

členové: Adam Komárek

Petr Bartoš

Tomáš Bezouška

Blanka Oujezdská

sekretář: Ing. Jana Novodvorská

(vedoucí Infocentra s knihovnou ÚMČ)

 

4) grantová komise: předsedkyně JUDr. Vladislava Růžičková

členové: Kateřina Dejmková

Helena Sršňová Fukalová

Mgr. Anna Halmanová

Hana Tullett

sekretář: Hana Vítková (FO ÚMČ)

 

Předsedové, členové i sekretáři jednotlivých komisí jsou jmenování ke dni 1. listopadu 2014.

Na základě zřízení nových komisí starosty pro volební období 2014 až 2018 se ruší všechny komise zřízené pro předchozí volební období.

 

V Kolovratech dne 31. října 2014 

Mgr. Antonín K l e c a n d a

starosta

—————

Zpět