sdružení občanů Kolovrat a Lipan


zřízení přírodní památky Komořanské a modřanské tůně

17.05.2015 11:43

 

Již od 90.let minulého století se městská část Praha 12 snaží poukazovat na biologický význam Komořanských a modřanských lagun, které by si zasloužily statut zvláště chráněného území. Laguny se nacházejí v pásu podél řeky Vltavy v místě jejího soutoku s Berounkou. Několik biologických průzkumů lokality ukázalo, že lokalita je neocenitelným refugiem původní pražské fauny a posledním funkčním fragmentem lužního systému v Praze a hostí řadu zvláště chráněných či vzácných organismů. Z toho důvodu Magistrát hl. m. Prahy v minulosti již několikrát projednával návrh nařízení o zřízení zvláště chráněného území v této lokalitě. Hlavním kolizním bodem přitom byla plánovaná výstavba přeložky ulice Komořanská a napojení na pražský okruh.

V současnosti Magistrát projednává nejnovější návrh nařízení o zřízení přírodní památky Komořanských a modřanských lagun včetně ochranného pásma, které RMČ Praha 12 přijala bez výhrad. Přírodní památka se vyhlašuje dle zákona o ochraně přírody a krajiny pro území menší rozlohy, mimo jiné s fragmenty ekosystémů se zvláště chráněnými druhy, na jehož formování se mimo přírody podílel člověk. Předmětem ochrany nové přírodní památky je makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod a měkké luhy nížinných řek v tůních vzniklých na výhonových stavbách a koncentračních hrázkách opevnění pravého břehu Vltavy. Ze zákona je přírodní památka chráněna před změnou či poškozením nebo hospodářským využíváním, vedoucím k jejímu poškozování, a dále jsou jmenovány činnosti, pro které je předem nutno mít souhlas Magistrátu hl. m. Prahy. Pro občany městské části je proto důležité sdělení, že navrhovaná rozloha částečně zahrnuje i plochu rekreanty využívané oddechové louky.

Radnice Prahy 12 zvýšenou ochranu lokality vítá, jelikož proces trvá již řadu let. Peripetie s vyhlášením však ještě nejsou u konce. Po skončeném připomínkovém řízení musí Magistrát hl. m. Prahy připomínky vypořádat a nařízení musí být schváleno Radou hlavního města Prahy. „Doufám, že se mohou Komořanské a modřanské laguny dočkat statutu zvláště chráněného území ještě v roce 2014,“ říká Hana Jandová, zástupkyně starosty MČ Praha 12 a dodává : „Pokud se chcete o lokalitě dozvědět více, neváhejte navštívit novou naučnou stezku podél Vltavy, kterou vybudovala městská část Praha 12, i když není správcem území. Na nejnovější část – odbahnění malé laguny a vybudování místa pro pozorování se mi podařilo získat pro MČ grant z revolvingového fondu MŽ . K této lokalitě má řada lidí blízký vztah, což se projevilo například tím, že po povodních v roce 2002 iniciovali mimořádný dobrovolnický úklid břehů Vltavy a v této akci pokračujeme od té doby každý rok na jaře.“
 

 

—————

Zpět