sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Novinky

15.03.2020 19:23

K jednání ZMČ v březnu 2020

Na jednání ZMČ 11. března 2020 se mj. schvaloval rozpočet MČ Praha-Kolovraty pro letošní rok 2020. S. Bartošová (Sousedé2014) přednesla k navrženému obecnímu rozpočtu protinávrh. Navrhla v něm úspory ve výdajích cca za 3 mil. Protinávrh zastupitelé neschválili (byly pro něj celkem 4 hlasy), hlasy zastupitelů za Naše Kolovraty byl většinově schválen původní návrh rozpočtu. Protinávrh rozpočtu včetně průvodního materiálu zveřejňujeme zde.  K návrhu rozpočtu MČ...

—————

03.03.2019 19:08

Podpora nové škole Kolovratech

S ohledem na rozličné informace a kampaně, které se objevují kolem záměru výstavby nové školy s 2. stupněm, je namístě připomenout, že záměr výstavby nové školy v Kolovratech SOUSEDÉ2014 od počátku podporují a měli jsme to vždy i ve volebním programu. Tato podpora vychází z potřeb občanů, současných i budoucích rodičů a jejich dětí. Potřeba je dána již počtem dětí současných a dále stoupne s novou výstavbou, kterou v Kolovratech ve velké míře umožňuje již dlouhou dobu platný územní plán....

—————

31.10.2018 22:31

Povolební

Děkujeme všem, kdo dali hlasy ve volbách našemu sdružení nezávislých kandidátů SOUSEDÉ 2014. Díky nim jsem získali 2 mandáty a v zastupitelstvu tak usednou Stanislava Bartošová a Michal Oplt. Děkujeme i za množství jednotlivých preferenčních hlasů, které někteří naši kanididáti od Vás získali.Blahopřejeme vítězi voleb, sdružení Naše Kolovraty, k drtivému volebnímu vítězství. Vzhledem k počtu získaných mandátů (10 z 15) mají v zastupitelstvu pohodlnou většinu, k níž nepotřebují další...

—————

24.09.2018 15:09

Uvádíme na pravou míru

Volební kampaň běží plným proudem. To, že si volební konkurenti občas neberou servítky, je již věc bohužel celkem běžná. Nicméně jsme přesvědčeni, že by kampaň neměla být postavena na demagogii či překrucování fakt. To možná pomůže ovlivnit pár voličů a získat jejich hlasy ve volbách, jinak je však velmi krátkozraké. Náš styl takový není. Občanům chceme podávat informace pravdivé, a to bez ohledu na to, zda je před volbami či po volbách. Nechceme se pouštět do zbytečných konfrontací, ale uvést...

—————

21.09.2018 11:55

Zpráva místostarostky za uplynulý rok

V září jako každoročně přeložila místostarostka S. Bartošová (SOUSEDÉ 2014) zprávu o činnosti za uplynulý rok. Zpráva je k přečtení zde: zprava o cinnosti2018.pdf (273 kB)

—————

15.09.2018 18:31

K silničnímu okruhu kolem Prahy 511

https://www.sousede2014.cz/program/kauzy/silnicni-okruh-prahy/

—————

11.06.2018 07:12

Co Metropolitní plán MČ Praha-Kolovraty přináší a co jí bere

1. CHYBÍ PLÁNOVANÁ ZELEŇ U Pražského okruhu SOKP 511 Současný platný územní plán vymezuje podél chystaného Pražského rychlostního okruhu (R511) poměrně široký pás (šíře až 120 m) ochranné zeleně, která má sloužit k odstínění rezidenční zástavby od negativních vlivů z této dopravní stavby (emise v ovzduší, hluk). V návrhu Metropolitního plánu tento pás zeleně u Pražského okruhu chybí. Metropolitní plán:Požadujeme v návrhu Metropolitního plánu doplnit ochrannou zeleň u Pražského okruhu v...

—————

08.05.2018 18:53

K návrhu Metropolitního plánu

Návrh Metropolitního plánu je v přehlednější formě nyní zveřejněn také zde: https://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan. Zatím musíme konstatovat, že tam zůstaly věcné chyby, na něž jsme upozorňovali celou dobu. Např. "Park na Viničkách" umístěn u návesního rybníka, místo koupaliště he navržen park (který provoz koupaliště znemožňuje) , transformační plocha pro novou výstavbu je navržena v místech, kde již domy stojí apod.A zůstaly tam bohužel i ty další věci, jež jsme připomínkovaly a...

—————

17.04.2018 21:17

Návrh Metropolitního plánu je zveřejněn

Praha zveřejnila konečný návrh nového územního plánu - tzv. Metropolitní plán. Od 16. 4. 2018 je dokumentace vystavena na magistrátním webu www.praha.eu v Sekci plánování města (pozn. : Zatím se to z těchto stránek stahuje jen velmi obtížně). Kompletní plán má být koncem dubna k dispozici na internetových stránkách Institutu plánování a rozvoje Prahy https://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan, a IPR se ho chystá prezentovat i na veřejných místech. Možnost...

—————

27.01.2018 16:43

Výsledky 2. kola prezidentských voleb v MČ Praha-Kolovraty

    Výsledky hlasování za územní celky Kraj: Hlavní město Praha Obec: Praha-Kolovraty - Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů počet zprac. v % 1. kolo 3 3 100,00 2 577 1 975 76,64 1 975 1 970 99,75 2....

—————

13.01.2018 22:06

Výsledky 1. kola prezidentských voleb v MČ Praha-Kolovraty

  Obec: Praha-Kolovraty   Tabulka: Obec Praha-Kolovraty – souhrnné informace Obec Praha-Kolovraty – souhrnné informace Okrsky Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Odevzdané obálky Platné hlasy % platných hlasů počet zprac. v % 3 3 100,00 2 577 1 975 76,64 1 975 1 970 99,75 úplné zobrazení   Tabulka:...

—————

11.01.2018 10:43

Participativní rozpočet 2018

  Vylepšete Kolovraty aneb Participativní rozpočet - II. ročník Chybí Vám v Kolovratech nějaké prvky na dětských hřištích, chtěli byste novou alej, nebo lavičky ve veřejném prostoru? Právě nyní můžete své záměry prosadit! Obdobně jako v loňském roce, tak i v roce 2018 je možnost prosadit svůj projekt.         Vylepšete Kolovraty aneb participativní rozpočet II. ročník Chybí Vám v Kolovratech nějaké prvky na dětských hřištích, chtěli...

—————

06.01.2018 10:43

Dotace na podporu volnočasových aktivit - granty

  Městská část Praha – Kolovraty vyhlašuje PROGRAM pro poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 a) v oblasti tělovýchovy a sportu (sportovní činnosti, sportovní akce, volnočasové aktivity apod.) b) v oblasti kultury, zájmové a volnočasové činnosti (kulturní akce, podpora společenského života, volnočasové aktivity apod.)   Odkazy Vyhlášení_programu_dotací 2018 [DOC, 78...

—————

21.10.2017 21:03

Setkání nad Strategickým plánem 24. října od 18 hod. U Boudů

Vedení městské části zve na Setkání s občany Kolovrat i Lipan nad Strategickým plánem pro MČ Praha-Kolovraty, případně nad dalšími tématy - v úterý 24. října od 18 hod. v sále U Boudů.Připravená je prezentace k záměru, struktuře, uplatnění a analytické části připravovaného strategického plánu pro Kolovraty, ve které se dozvíte, jak a s kým je plán připravován a k čemu bude sloužit. Na setkání zpracovatelé plánu přivítají vaše věcné připomínky a zodpoví dotazy.

—————

14.09.2017 19:48

Veřejné projednání EIA k Pražskému okruhu již 27. září v hotelu Olšanka

Vážení sousedé,bylo zveřejněno oznámení Ministerstva životního prostředí, že veřejné projednání ve smyslu § 17 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice D1" se bude konat v níže uvedeném termínu na níže uvedeném místě. Místo: Hotel Olšanka, s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3 Datum: 27. září 2017 Čas: 13:00 hodpodrobnosti a podklady zde: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP472Veřejné projednání EIA je...

—————

—————


Novinky - buďte v obraze

Přihlaste se k odběru novinek, cokoli přidáme do této rubriky, přijde na váš e-mail: