Sousedovi  se  povedlo ...

  • Sousedovi se povedlo aktivně zlepšovat fungování obce obsazením postu místostarostky Mgr. Stanislavou Bartošovou a aktivní spolu-prací na vedení obce.

  • Místostarostka sousedů se úspěšně zhostila klíčových oblastí, jako je územní rozvoj, životní prostředí, majetkové vztahy, pořádání  Dětského dne a dalších obecních aktivit.

  • Sousedé aktivně působí v zastupitelstvu městské části, ve všech výborech i komisích.

  • Sousedův hlas je důležitý – mnohé se podařilo prosadit jen díky našim hlasům v zastupitelstvu.

  • Sousedovi se povedlo ve vedení kontrolního výboru provést důkladnou revizi starších smluvních vztahů, a kde to bylo možné, zajistit zlepšení a nápravu.

  • Sousedovi se povedlo převedením celkové údržby obce pod úřad zajistit kontinuitu údržby i možné operativní využití zaměstnanců. 

  • Soused se důkladně věnuje připomínkování důležitých dokumentů, Metropolitního plánu i budoucího Pražského dálničního okruhu.

  • Sousedovi se povedlo zajistit výsadbu stromů na nových pozemcích, ke zlepšení životního prostředí i k ochraně od budoucích dopravních staveb, další dosadby i náhradní výsadby stromů.

  • Sousedovi se povedlo přispět k výraznému zlepšení koncepce v sociální oblasti.

  • Sousedovi se povedlo úspěšně přispět k řízení Kolovratského zpravo-daje na pozici předsedy redakční rady.

Naši zastupitelé

Zástupce starosty: Mgr. Stanislava Bartošová

V Kolovratech žiji již přes 10 let.  Po celou dobu se aktivně zapojuji do života obce - zakládala jsem Mateřské centrum MACEK a několik let jsem ho vedla. Nyní působím v dalších spolcích - jsem mj. předsedkyní spolku Kolovratský KOS, působím v Klubu u Boudů, v Taekwon-do Chon-ji. Byla jsem také kronikářkou Kolovrat, členkou sociální a bytové komise. V současné době jsem také členkou školské rady za rodiče. Pracovní zkušenosti mám z oblasti školství, státní správy, středně velké soukromé firmy i neziskové sféry. V současné době pracuji jako koordinátorka projektů ve velké neziskové organizaci zaměřené na životní prostředí, kde jsou mojí pracovní náplní mj. i činnosti související s úřady a státní správou a nákupy a správa nemovitostí....

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

Původem pocházím z malého města na severu Čech, takže když jsme stáli s manželem před rozhodnutím, kde budeme bydlet a navštívili jsme Kolovraty, tak naše volba byla jasná. V Kolovratech žiji již 11 let, od té doby se naše rodina rozrostla na dvojnásobek. Po 3 roky jsem působila jako předsedkyně bytového družstva INSTART (areál Mladotova), poté otěže převzal můj manžel. Musím přiznat, že to byly náročné 3 roky, neboť jsme nepřetržitě bojovali s reklamacemi a dalšími problémy nového družstva. I když se budeme stěhovat během tohoto roku, tak to nebude daleko, jen o pár ulic dál, Kolovraty nám přirostly k srdci. Od roku 2000 působím na Vysoké škole ekonomické v Praze se zaměřením na ekonomiku a management, 8 let jsem vedla katedru managementu...

Naši zástupci ve výborech a komisích

Finanční výbor: Ing. Margita de Heij Kolářová

V Kolovratech žiji od roku 2006. Jsem vdaná, mám dvě děti. Vystudovala jsem ekonomii se specializací na veřené finance a ve státní správě jsem několik let pracovala v oblasti státního rozpočtování. Nyní se věnuji výuce anglického jazyka především dětí školního věku, organizuji pro kolovratské děti volnočasové a vzdělávací aktivity. Jsem pro podporu kolovratské školy a kvalitního vzdělávání, pro zlepšení dopravní bezpečnosti v naší obci pro chodce i řidiče.  

Kontrolní výbor - předseda: doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

Původem pocházím z malého města na severu Čech, takže když jsme stáli s manželem před rozhodnutím, kde budeme bydlet a navštívili jsme Kolovraty, tak naše volba byla jasná. V Kolovratech žiji již 11 let, od té doby se naše rodina rozrostla na dvojnásobek. Po 3 roky jsem působila jako předsedkyně bytového družstva INSTART (areál Mladotova), poté otěže převzal můj manžel. Musím přiznat, že to byly náročné 3 roky, neboť jsme nepřetržitě bojovali s reklamacemi a dalšími problémy nového družstva....

Kontrolní výbor: Mgr. Dita Čermáková Ph.D.

V Kolovratech žiji od svých 11 let (1985). Živím se jako sociální geografka a zabývám se výzkumem migrantů a jejich integrací do české společnosti. V obci jsem aktivní v rámci ekologického sdružení KOS, jehož jednou z náplní je sledovat výstavbu Pražského okruhu. V Kolovratech pracuji, odpočívám, vychovávám své děti, sportuji, tak chci aby život v Kolovratech byl příjemný a to ne jen pro mě a mou rodinu, ale také pro mé sousedy.  

Sociální a bytová komise: Tomáš Janoušek, DiS.

Jsem ženatý a mám dvě děti. V Kolovratech bydlím cca 7 let. Vystudoval jsem vyšší odbornou školu sociálně právní a pracuji v sociálních službách již 10 let na pozicích sociálního pracovníka, vedoucího sociálního oddělení a v současnosti v Centru sociálních služeb Praha jako metodik a vedoucí Informačních a poradenských služeb. Prostřednictvím naší organizace jsem aktivně zapojen do plánování sociálních služeb na území hl. m. Prahy. Dále externě poskytuji poradenství v oblasti standardů kvality...

Grantová komise: Kateřina Dejmková

Profesionálně se věnuji správě nemovitostí, finančním řízením firem a provozováním KD U Boudů. Na srdci mi leží kvalitní a transparentní fungování obce, rozvinutý spolkový život a spokojení sousedé.  

Kulturně - mediální komise: Petr Bartoš

Do Kolovrat jsem se přistěhoval s manželkou před více jak desetiletím a v současné době pracuji jako analytik IT, kdy jsou mojí náplní analýzy nejen v oboru IT, ale přesahující i do fungování státní správy a samosprávy. Již po přistěhování do Kolovrat jsem se zapojil do oficiálních aktivit v obci, především pak do tvorby webových stránek (do roku 2005), Kolovratského zpravodaje (do roku 2005) a nejvíce pak do příprav 800. výročí založení obce. Na úrovni spolkové jsem několik let působil v...