sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Webové stránky

 
I přes poměrně velké množství připomínek, na které většinou nikdo nebral zřetel nebo se dokonce ani nenamáhal odpovědět, byl uveden v život nový web kolovraty.cz. Jeho náplň je na mnoha místech více než zoufalá o přehlednosti ani nemluvě. Po technické stránce stačí uvést jako příklad uživatelského nepřátelství série úvodních obrázků o velikosti téměř 10 MB při brouzdání stránkami se navíc neustále znovu načítající.
 

Chceme

 • přehledné stránky
  • snadnou orientaci na stránkách
  • přehledné a logicky členěné menu pro obyvatele, podnikatele i návštěvníky Kolovrat
  • grafickou jednoduchost a shodnost na všech částech stránek
 • informačně hodnotné stránky
  • veškeré informace z ÚMČ, zastupitelstva a vedení obce
  • maximum informací potřebných pro obyvatele Kolovrat
  • maximum informací o aktuálním dění v obci
  • maximum informací o historii obce
 • stránky splňující podmínky snadné přístupnosti
  • dodržení pravidel snadné přístupnosti ve všech částech stránek
  • dodržení obecných pravidel a zvyklostí tvorby veřejných stránek
 • použít redakční systém uživatelsky přívětivý pro běžné uživatele
  • vybrat takový redakční systém, který může používat bez speciálních školení jakýkoli pověřený pracovník obce

 

Náš návrh struktury webové prezentace > zde

 


Další podklady na téma webové stránky

15.03.2014 12:53

Přístupný web a jak se vyvarovat chyb

    Za přístupný web lze dnes považovat takový web, který bude návštěvník s těžkým zdravotním postižením schopen i přes svůj zdravotní handicap, za pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který mu vyhovuje, efektivně používat a dosáhnout svého cíle. Česká republika se v...

—————

15.03.2014 11:54

Vyhláška 64 ze dne 7. února 2008

    o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst. 1 písm. d) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy...

—————

15.03.2014 11:45

Vyhláška 442/2006 Sb. - struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

    ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup Změna: 416/2008 Sb. Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve...

—————

15.03.2014 11:00

Rámcový přehled údajů, které je obec povinna zveřejnit na elektronické úřední desce

    1)    Obec má povinnost zveřejnit souběžně na úřední desce i na elektronické úřední desce s rizikem sankce neplatnosti úkonu, pokud dojde k vyvěšení pouze na úřední desce: a.    doručení veřejnou vyhláškou ve věci řešené podle správního řádu...

—————

15.03.2014 10:58

Vyhláška 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

       496/2004 Sb.    VYHLÁŠKA    ze dne 29. července 2004        Ministerstvo  informatiky stanoví podle § 20 odst. 4 zákona č. 227/2000    Sb.,  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších...

—————

15.03.2014 10:58

Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích

    Tento metodický návod vydává Ministerstvo vnitra za účelem sjednocení postupu orgánů územních samosprávných celků při zřízení a vedení elektronické úřední desky. Je výsledkem spolupráce příslušných útvarů Ministerstva vnitra a konzultací s Ministerstvem informatiky,...

—————