sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Mgr. Stanislava Bartošová

Mgr. Stanislava Bartošová

V Kolovratech žiji již přes 10 let.  Po celou dobu se aktivně zapojuji do života obce - zakládala jsem Mateřské centrum MACEK a několik let jsem ho vedla. Nyní působím v dalších spolcích - jsem mj. předsedkyní spolku Kolovratský KOS, působím v Klubu u Boudů, v Taekwon-do Chon-ji. Byla jsem také kronikářkou Kolovrat, členkou sociální a bytové komise. V současné době jsem také členkou školské rady za rodiče.

Pracovní zkušenosti mám z oblasti školství, státní správy, středně velké soukromé firmy i neziskové sféry.

 V současné době pracuji jako koordinátorka projektů ve velké neziskové organizaci zaměřené na životní prostředí, kde jsou mojí pracovní náplní mj. i činnosti související s úřady a státní správou a nákupy a správa nemovitostí. Věnuji se také grantům (vyhledávání grantových příležitostí, příprava žádostí o granty, koordinace a správa grantových procesů). Získala jsem mnoho zkušeností, které mohu využít při správě obce - ať už jde aktivní účast ve správních řízeních, jednání s úřady a zástupci státní správy a samosprávy na různých úrovních, legislativa (účastníme se i připomínkování některých zákonů). Své zkušenosti a schopnosti ráda nabídnu a využiji při správě obce.

Práci pro obec chápu jako službu občanům.