sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Petr Bartoš

Petr Bartoš

Do Kolovrat jsem se přistěhoval s manželkou před více jak desetiletím a v současné době pracuji jako analytik IT, kdy jsou mojí náplní analýzy nejen v oboru IT, ale přesahující i do fungování státní správy a samosprávy.

Již po přistěhování do Kolovrat jsem se zapojil do oficiálních aktivit v obci, především pak do tvorby webových stránek (do roku 2005), Kolovratského zpravodaje (do roku 2005) a nejvíce pak do příprav 800. výročí založení obce. 

Na úrovni spolkové jsem několik let působil v Rodinném centru MACEK (jako předseda i jako hlavní koordinátor projektů: Běh mezi stromy, KoloZávod, Výtvarná soutěž, Turnaj piškvorek, Rodinné výlety). Jsem zakládajícím členem a předsedou o.s. Klub U Boudů, kde mám na starosti dramaturgický plán kulturních akcí.

V letech 1992-4 jsem se podílel na pilotním projektu MPSV - Veřejně prospěšné práce. 

V letech 1993-5 jsem se podílel na pilotním projektu připravované koncepce MŠMT - Obecná škola.

V letech 1991-4 jsem se podílel na zpracování metodiky oddílových a táborovýc vedoucích.

V letech 1996-9 jsem se podílel na převodu státních norem a technických předpisů EU pro obor strojírenství.