16.12.2014 - zasedání zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty