18. června od 18 hod. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Kolovraty