sdružení občanů Kolovrat a Lipan


21.4.2015 - řešení dopravy nad železnicí

Zveme všechny sousedy s trvalým pobytem v ulicích nad železnicí (tj. v oblasti ohraničené ulicemi Alb. Hochové, Měsíčková, K Poště) na diskusi o řešení dopravy v této části Kolovrat. 

Diskuse proběhne v úterý 21.4.2015 od 18 hodin v sále U Boudů. Návrh řešení a další alternativy přednese dopravní projektatnt Ing. Jan Božoovský za účasti vedení obce.