sdružení občanů Kolovrat a Lipan


26.5.2015 Vítání občánků

V úterý 26. května 2015 v 15.00 hodin se v kulturním sále U Boudů uskuteční slavnost Vítání dětí.
Jsou pozváni rodiče se svými dětmi, které se narodily od 01.08.2014 do 31.01.2015 a jsou od narození přihlášeny k trvalému pobytu v Městské části Praha – Kolovraty.
Pozvánka bude rodičům dítěte doručena v následujících dnech na adresu trvalého pobytu.