sdružení občanů Kolovrat a Lipan


28.3.2015 - Velikonoční jarmark

 

Program v kostele sv. Ondřeje:

13.00 hod. Vystoupení žáků kolovratské pobočky ZUŠ Bajkalská, flétnová třída Vladimíra Petra, houslová třída Evy Franců a varhanní třída Jakuba Janšty

Program v sále U Boudů:

14.00 hod. Coro Piccolo, dětský pěvecký sbor z Kolovrat

14.20 hod. Lotrando a Zubejda, pohádka Divadélka Kašpárek ZŠ Kolovraty

Program v atriu před Infocentrem:

15.00 hod. Pásmo dětí z Mateřské školy Kolovraty

15.20 hod. Vystoupení ženského pěveckého sboru JazzBáby z Kolovrat

15.40 hod. Ukázky lovecké hudby v podání Jiřího Šlaufa (fanfáry na loveckou borlici)

16.00 hod. Carminum vocum, smíšený pěvecký sbor z Prahy 5

16.20 hod. Pásmo dětského folklorního souboru Vrbina z Prahy 4

16.40 hod. Velikonoční povídání a zpívání sboru Církve bratrské Říčany

17.00 hod. Pozdrav starosty Antonína Klecandy návštěvníkům jarmarku

Své zboží budou po celou dobu jarmarku nabízet v prostorách atria prodejci tradičních rukodělných výrobků a chutného občerstvení.