sdružení občanů Kolovrat a Lipan


5. Mgr. Dita Čermáková, Ph.D.

5. Mgr. Dita Čermáková, Ph.D.

 

44 let, vědecká pracovnice

Jsem moc ráda, že od dětství žiji právě v Kolovratech. Kolovraty jsou místo, odkud se mi dobře dojíždí za prací, zde také trávím většinu volného času, vychovávám zde své děti, sportuji, nakupuji, chodím za kulturou atd. Přeji si, aby život v Kolovratech byl i nadále příjemným místem a to ne jen pro mou rodinu, ale také pro mé sousedy.

Pracuji jako sociální geografka a zabývám se výzkumem migrantů a hodnotami ve společnosti v Sociologickém ústavu AV ČR a na Přírodovědecké fakultě UK. V obci jsem aktivní v rámci ekologického sdružení KOS, jehož jednou z náplní je sledovat dopady výstavby Pražského okruhu. Dále jsem minulé volební období pracovala v Kontrolním výboru úřadu naší městské části. 

Mé osobní priority v obci jsou dopravní bezpečnost, prostupnost krajiny pro pěší a cyklisty, kvalitní školní a sportovní zázemí.