sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Hynek Kašpar

Marketingový manažer měsíčníku obyvatel za Prahou Zápraží

 

Zápraží, s.r.o.,
vydavatel časopisu Zápraží a provozovatel www.zaprazi.eu, pořadatel setkání osobností a obchodních společností v regionu. Vydávání časopisu a další činnosti umožňují podporu občanského života v regionu, provozování mateřských center, publicitu školských zařízení a dobré práce neziskových organizací v regionu. 

MAS Říčansko, o.p.s.,
která pracuje podle metody LEADER a zprostředkovává možnost čerpání dotačních možností z Programu rozvoje venkova.
MAS Servis Říčansko, o.s.,
zajišťující servisní činnosti (poradenská činnost pro obce, veřejnost a zájmová sdružení, pořádání seminářů, přednášek a konferencí, organizace volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých, informační programy podporující evropské myšlení, vývoj a aplikace vzdělávacích programů)