sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Klub U Boudů

 

web Klub U Boudů

 

Petr Bartoš byl v roce 2013 iniciátorem vzniku Klubu U Boudů a od té doby je i jeho předsedou. Mezi zakládajícími členy je Petr Bartoš, Stanislava Bartošová a Kateřina Filipová. Na činnosti klubu se podílí Petr Bartoš, Stanislava Bartošová, Kateřina Filipová, Tomáš Janoušek a Kateřina Dejmková.

Motivací pro vznik klubu byla změna v provozování restaurace a sálu U Boudů. S novými nájemci tak vznikla dohoda o pořádání kulturních akcí, jejíž výsledek může každý sledovat a využít od září 2013.

Klub za svoji první kulturní sezónu (2013-4) zorganizoval celkem 37 akcí a na dalších 8 akcích se podílel. Jednalo se především o koncerty, divadelní představení, besedy, tematické večery apod.

Klub U Boudů se rovněž podílí na organizaci kolovratských akcí pro děti a mládež.

 

Jsme občanské sdružení, jehož cílem je organizovat a rozšiřovat kulturní a společenské aktivity v Kolovratech a nejbližším okolí.

Cílem Klubu je:

a)  podporovat všestranný rozvoj dětí, mládeže a spoluobčanů
b)  umožnit spoluobčanům vzájemně se společensky a neformálně stýkat, vzdělávat se a využívat vlastních schopností či znalostí
c)  propagovat a prosazovat principy občanské společnosti
d) podporovat komunitní život
e)  vytvářet prostor pro vzájemnou pomoc a předávání zkušeností