sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kolovratský KOS

 

web Kolovratský KOS

 

Stanislava Bartošová byla v roce 2012 iniciátorkou vzniku občanského sdružení Kolovratský KOS a nyní je i jeho předsedou. Mezi zakládajícími členy je Stanislava Bartošová a Dita Čermáková.

Kolovratský KOS se rovněž podílí na organizaci kolovratských akcí pro děti a mládež.

 

Kolovratský KOS je občanské sdružení působící v Praze-Kolovratech. Vznikl v červnu 2012.

Hlavní cíle sdružení:

  • ochrana přírody a krajiny
  • podpora komunitního života
  • podpora prosazování širší účasti veřejnosti v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí,
  • propagace a prosazování principů občanské společnosti
  • ochrana kulturního dědictví