sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Mgr. Dita Čermáková Ph.D.

Mgr. Dita Čermáková Ph.D.

V Kolovratech žiji od svých 11 let (1985). Živím se jako sociální geografka a zabývám se výzkumem migrantů a jejich integrací do české společnosti. V obci jsem aktivní v rámci ekologického sdružení KOS, jehož jednou z náplní je sledovat výstavbu Pražského okruhu.

V Kolovratech pracuji, odpočívám, vychovávám své děti, sportuji, tak chci aby život v Kolovratech byl příjemný a to ne jen pro mě a mou rodinu, ale také pro mé sousedy.