sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Roman Haken

  • ředitel CpKP (centrum pro komunitní práci) střední Morava
  • člen Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV)

 

Komunitně vedený místní rozvoj považuji za jednu z nejlepších metod, kterou jsem měl možnost kdy vidět. Kromě toho, že přispívá ke zlepšení kvality života prostřednictvím menších projektů, učí lidi spolupracovat a vytvářet dlouhodobé vazby mezi místním obyvatelstvem. Zasypává rovněž příkopy mezi veřejnou správou a občany. 

Politické partnerství chápu jako snahu postavit dlouhodobý vztah na bázi vzájemné důvěry a vzájemně výhodné spolupráce. Funguje to tedy obdobně jako v rodině, vztazích apod. Partnerství je tedy hodnotný vztah, kdy k němu všechny strany rozumně přistupují a vědí, kdo je partnerem a kdo ne. Podobné je to i v případě partnerství ve veřejné politice. Je to způsob společného hledání cesty rozvoje společnosti – pokud se budeme bavit o kohezní politice, tak cesty rozumného využívání svěřených finančních veřejných zdrojů.  

V žádném případě se ale nejedná o partnerství vládních a opozičních stran – což už jsem také slyšel jako výklad partnerství od jednoho českého europoslance, ale subjektů, které lze nějak definovat a pojmenovat a které hrají ve společnosti nějakou roli. Tyto subjekty mají na konkrétní problematiku subjektivní pohledy, které se od sebe logicky liší. Pokud ale budou spolupracovat, zajistí se, že se podpoří skutečně ty nejpotřebnější aktivity a spokojeni budou takříkajíc všichni. 

 

Proto podporuji všechny aktivity ochotné a schopné budovat fungující komunitní společnost.

 

Ne o všem se musí rozhodovat na centrální úrovni ...