Kauzy

 

Přestože pražský magistrát projevil zájem o koupi bývalého skautského areálu Prknovka, koncem dubna ho vydražila soukromá společnost. Vedení městské části však nadále trvá na tom, aby Územní plán pod areálem zůstal beze změn. 

 

Poslední únorový den jsme se dověděli, že se v lesíku za brodem masivně kácí stromy. Na místě jsme zjistili, že jakási firma řeže vzrostlé stromy jeden za druhým, aniž má na kácení vydané povolení. Podrobnosti naleznete v kauze Kácení lesa u cesty do Benic

 

Kolovraty měly obdržet požadovaných 7.000.000,- Kč na výstavbu nového pavilónu základní školy. Nakonec je magistrát použil jinak. V dalším pokusu již bylo 7.000.000,- Kč přiklepnuto. Podrobnosti naleznete v kauze  Rozšíření kapacity ZŠ

 

V Kolovratech se chystá nová výstavba - v lokalitě u Donáta, nad železniční tratí  Budou to 2 velké bytové domy, o 4 nadzemních podlažích. Celkem zde vznikne 87 nových bytů a počet obyvatel Kolovrat tak stoupne o cca 10 %. Jak probíhala jednání s developerem a jakou roli v tom hrálo vedení MČ Kolovraty se dočtete v kauze Výstavba U Donáta

Jak bude nadále pokračovat příprava výstavby rychlostního okruhu R1 v úseku Běchovice-D1, která se dotkne rovněž Kolovrat, to sledujeme v kauze Silniční okruh Prahy

 

 

V naší městské části se chystá další liniová stavba, a to navýšení kapacity vedení vysokého napětí procházejícího mezi Kolovraty a Lipany na výrazně vyšší přenosovou kapacitu s napětím 2x 400 kV.

 

 

Protne prostor jižně od Kolovrat vysokorychlostní trať a oddělí tak fyzicky Kolovraty a Lipany? Územní plán s touto možností počítá. První termín zahájení výstavby je v uváděn pro rok 2019.

 

Není daleko doba, kdy nás opět potrápí výluky na železničním spojení směrem na Hlavní nádraží Praha. Postupně začne modernizace tratě a zastávek. 

 

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy začal připravovat nový územní plán Prahy pod názvem Metropolitní plán. Ještě předtím, než předloží samotný návrh Metropolitního plánu, chce nejprve vysvětlit východiska a metodu tvorby plánu. 

 

Dopravní studii MČ Praha - Kolovraty zadal ÚMČ Praha - Kolovraty a v březnu 2012 ji zpracovala firma D-PLUS projektová a inženýrská a.s.

 

 

Rada hl. m. Prahy projednala a schválila zásady a základní prvky tvorby Zeleného pásu hl. m. Prahy. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je postupně ze stávající i nové zeleně vytvořit zelený pás Prahy a také propojit město s okolní krajinou.