Metropolitní plán

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kde Metropolitní plán vzniká, usiluje o intenzivní formu komunikace s městskými částmi i veřejností. Plán musí být jednoduchý, bezrozporný, přehledný a racionální, a právě proto na jeho odůvodnění klade IPR větší než pouze formální nároky.

Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskuzi o metodice plánu, o možnostech návrhu,  o způsobu možných řešení problémů i příležitostí Prahy a její metropolitní oblasti.

Pro dosažení vysoké transparentnosti se IPR rozhodl otevřít s Pražany debatu o Metropolitním plánu ještě předtím, než předloží samotný návrh Metropolitního plánu. Chceme nejprve vysvětlit východiska a metodu tvorby plánu. Otevíráme debatu o filozofii plánu.

Předpoklad je, že návrh bude předložen na jaře 2015 k zahájení projednávání.

Náš postoj

  • je nezbytné se aktivně zapojit do tvorby metropolitního plánu 
  • je nezbatné se zaměřit na udržení chrakteru obce a jejího okolí v mezích současného územního plánu, případně některé z parametrů území ještě lépe definovat
 

Metropolitní plán

28.05.2016 07:50

Utajený metropolitní plán

  Tvorba nového územního plánu Prahy probíhá doposud v dosti přísném utajení. Našli jsme však webový odkaz, kde lze nalézt takřka vše, včetně aktuálních podkladů pro jednotlivá území, jen je třeba se tím trochu prokousat. Tedy studujte a sdílejte...
Celý článek
12.04.2015 16:45

Práce na Metropolitním plánu se opět rozběhly

Praha opět rozjíždí práce na Metropolitním plánu Prahy (tedy novém územním plánu). V dubnu se koná seminář, na nějž jsou pozváni zástupci MČ, poté se bude s jednotlivými městskými částmi projednávat aktuální etapa tvorby Metropolitního plánu. V uplynulém období zasílaly MČ tzv. Teze k úvodní...
Celý článek
18.05.2014 10:00

Nejčastější otázky a odpovědi k návrhu zadání Metropolitního plánu

Kde se mohu seznámit s návrhem zadání Metropolitního plánu? Návrh zadání Metropolitního plánu je zveřejněn na webových stránkách pořizovatele (odbor územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy), a dále na Portálu územního plánování hl. m. Prahy (www.uppraha.cz/zadani)....
Celý článek
18.05.2014 09:18

Koncept odůvodnění Metropolitního plánu

Koncept odůvodnění Metropolitního plánu je podkladem pro předběžnou diskusi o metodice plánu, o možnostech návrhu, o způsobu možných řešení problémů Prahy a její metropolitní oblasti. Koncept odůvodnění je otevřením cesty. Předběžnou diskusi jsme slíbili na počátku práce nejen za zpracovatele, ale...
Celý článek
11.05.2014 10:03

Městské části připomínkovaly zadání nového územního plánu

V Kanceláři metropolitního plánu, náležícímu pod Útvar rozvoje hl. m. Prahy (ÚRM), vrcholí přípravy návrhu zadání nového územního plánu (neboli Metropolitního plánu), který by měl nahradit stávající systém, který je zastaralý, nepřehledný a pro veřejnost nedůvěryhodný. Útvar proto...
Celý článek
10.05.2014 10:01

Zastupitelstvo dalo zelenou přípravě návrhu Metropolitního plánu

Pražští zastupitelé schválili v září 2013 text návrhu zadání Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu), klíčového dokumentu pro vznik zcela nového územního plánu. Podle primátora Tomáše Hudečka (TOP 09), předkladatele tisku a iniciátora důležitých změn v plánování města, je to první...
Celý článek
02.05.2014 09:55

Aktuálně platný Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy

Platný územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města. Je to, zjednodušeně řečeno, „zákon o využití území Prahy“. Slouží například projektantům při tvorbě návrhů a úředníkům stavebních úřadů při jejich posuzování. Majitelé nemovitostí v něm...
Celý článek