sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Chybějící zeleň u chystané dálnice SOKP511

 

Současný platný územní plán vymezuje podél chystaného Pražského rychlostního okruhu (R511) poměrně široký pás (šíře až 120 m) ochranné zeleně, která má sloužit k odstínění rezidenční zástavby od negativních vlivů z této dopravní stavby (emise v ovzduší, hluk). 
V návrhu Metropolitního plánu tento pás zeleně u Pražského okruhu chybí.
 

Požadujeme v návrhu Metropolitního plánu doplnit ochrannou zeleň u Pražského okruhu v rozsahu současného platného územního plánu.

 

Současný platný územní plán

 

Návrh Metropolitního plánu

 Ochranná zeleň u Pražského okruhu v návrhu zcela chybí!