sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Parkoviště u závory

 

Jeden z problémů, s nímž se Kolovraty potýkají, je parkování. V Kolovratech parkují nejen místní občané a jejich návštěvy, ale vzhledem k výhodné poloze přímo na železniční trati také přespolní. Parkovací možnosti v okolí železniční zastávky jsou nedostatečné.

 V roce 2010 se Kolovraty dočkaly zbrusu nového krásného parkoviště přímo u železniční trati. Tímto vzniklo 34 nových parkovacích míst přímo u železniční zastávky – slouží nejen kolovratským, ale i lidem, kteří dojíždějí na naši zastávku z okolí a mohou zde zaparkovat své auto zdarma třeba na celý den.

Dalo by se říct, samá pozitiva…  tedy až na pár „drobností“.

 

Co je na parkovišti problematického?

Pozemky pod parkovištěm (o výměře 1739 m2) patří Správě železniční a dopravní cesty (SŽDC). Za pozemky parkoviště platí MČ každoročně nájem ve výší téměř 75.000,- Kč. Tato cena byla určena z cenových předpisů. Nájemní smlouva byla uzavřena v roce 2010. Nájem je uzavřen na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou (výpovědní lhůta může být zkrácena až na 1 měsíc např. v případě, že bude SŽDC pozemek potřebovat pro své účely). V případě ukončení nájmu je MČ povinna uvést na své náklady pozemek do původního stavu!

Vybudování parkoviště bylo dost nákladné, nemalou část (cca 1 milion) hradila MČ ze svých prostředků. Z provozování parkoviště nemá žádný příjem. Nemůže ani jednoduše ovlivnit, kdo na něm bude parkovat. Parkoviště tak často využívají také přespolní, jimž se vyplatí dojet do Kolovrat zde na celý den auto zdarma zaparkovat a dál pokračovat vlakem v rámci pražského pásma.

 

Co z toho vyplývá?

  • Do vybudování parkoviště investovala MČ nemalé peníze.
  • Dle podmínek nájemní smlouvy může SŽDC nájem na pozemek kdykoli vypovědět s výpovědní dobou 3 měsíce. MČ Praha-Kolovraty se zavazuje při ukončení nájmu uvést pozemek do původního stavu. Což by jednak znamenalo úplné znehodnocení investice do vybudování parkoviště a jednak další nemalé náklady na uvedení pozemku do původního stavu!
  • Z rozpočtu Kolovrat se každoročně platí skoro 75.000,- Kč za nájem pozemku, na němž se parkoviště u nádraží nachází. V napjatém rozpočtu to není zanedbatelná částka.  Tedy, dá se říct, že za každé takové parkovací místo platí naše MČ přes 2000,- Kč ročně jen na nájemném. Přispívá tak na parkování nejen místním, ale i mnoha přespolním občanům, kterým se vyplatí v Kolovratech přesednout na vlak. Příjmy z parkování nejsou žádné a ani jednoduše být nemůžou. 

Vyřešení problému s parkováním není samozřejmě jednoduché. Nevyřešilo ho ani vybudování parkoviště u zastávky. I nadále bojují obyvatelé okolních ulic s nadměrným počtem parkujících automobilů, které jim často dokonce znemožňují vyjet se svým autem z vlastního pozemku. 

Vybudování parkoviště však stálo MČ dost peněz, tato investice by mohla být navíc zcela zmařena, pokud by se rozhodla SŽDC nájem vypovědět.  Navíc toto parkoviště odčerpává každoročně finance z obecního rozpočtu na nájemném.