sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Porušení volebního zákona

 
 

ODS Kolovraty, která se chlubí svou profesionalitou a znalostí předpisů, je v zájmu svého volebního boje neváhá sama porušovat. Mnozí občané se včera (8.10.2014) nestačili divit, když se  v obecních vývěskách spravovaných Infocentrem i na úřední vývěsce vedle ÚMČ Praha-Kolovraty, určených k informování občanů Úřadem městské části, objevil návod, jak volit ........ODS. 

Na tuto nehoráznost jsme byli nuceni zareagovat oficiální stížností (viz níže), která byla během pár hodin vyřízena a již 9.10.2014 v dopoledních hodinách byla protizákonná propagace ODS odstraněna.

Jako příklad uvádíme fotografii jedné ze zmiňovaných vývěsek.

 

Pod č.j. 1208/2014 byla na ÚMČ Praha - Kolovraty zaregistrována naše stížnost na porušení § 30 zákona č. 491/2001 Sb. zákona o volbách.

Znění stížnosti

Dobrý den,

vzhledem k níže obdrženému stanovisku ÚMČ Praha-Kolovraty (viz. příloha bod 2) žádáme o okamžité odstranění propagace ODS z veškerých obecních vývěsek (zasklených).

V opačném případě považujeme toto za porušení § 30 zákona č. 491/2001 Sb. a budeme postupovat právní cestou.

 

Citované stanovisko ÚMČ Praha - Kolovraty

Vaše žádost, doručená dne 9. 6. 2014 o vymezení prostoru pro volební prezentaci byla předána vedení MČ. Byla jsem pověřena, abych zajistila předání stanoviska  k Vaší žádosti: 

1)       volební strany mohou využít pro svou prezentaci placenou inzerci v místním periodiku – Kolovratském zpravodaji 

2)       volební strany mohou dále využít volně přístupné dřevěné vývěsky  MČ  (tři u zastávky ČD, na Mírové ul. u kostela a na odbočce z Mírové do ulice U Vodice (na Skále)“  bez omezení. Vývěsky  nejsou a nebudou považovány za vyhrazené plochy pro vylepování volebních plakátů ve smyslu § 30 zákona č. 491/2001 Sb.,  o volbách do zastupitelstev obcí  …..ve znění pozdějších změn a doplnění. 

3)       Prosklené uzavřené vývěsky, které jsou spravovány ÚMČ, jsou  určeny pro potřeby informování veřejnosti ze strany  úřadu, případně dalších orgánů veřejné správy. Výjimku tvoří dvě vývěsky  na Mírové ulici vedle autobusové zastávky, které jsou již po několik let řádně pronajaty místnímu sdružení ODS a SNK – Kolovraty - Lipany, náš domov.  Jiné nemá ÚMČ k dispozici, ani o jejich zřízení neuvažuje. 

S pozdravem    R. Šímová, tajemnice úřadu

Datum: 16. 6. 2014 14:54:40

 

Předpis č. 491/2001 Sb.

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

§ 30

Volební kampaň

(1) Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran.

(2) V době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních a volebních průzkumů.

(3) Ve dny voleb je zakázána volební agitace a propagace pro volební strany i nezávislé kandidáty v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

 


 

Řešení kauzy

 

Máme za sebou několik měsíců od voleb a odpověď z ÚMČ stále nikde. 21.1.2015 tak zasíláme urgenci, která je přijata pod č.j. 140/2015.

 

28.1.2015 jsme obdrželi odpověď.

Vzhledem k tomu, že celá zpráva obsahuje jména zainteresovaných osob a jejich zveřejnění by zbytečně (několik měsíců po volbách) mohlo působit nekonstruktivně, zveřejňujeme níže pouze část odpovědi na naši urgenci. Celou odpověď zašleme po zvážení na konkrétní žádost.

 

Citace z odpovědi:

Z tohoto Vašeho podání nevyplynulo, že kromě okamžitého zjednání nápravy – odstraněním propagace a dále upozornění na možný postup právní cestou (pro podezření z porušení zákona č. 491/2001 Sb., volební zákon), žádáte nějakou následnou informaci.  Vzhledem k tomu, že byla ihned náprava zjednána, bylo Vaše upozornění, resp. žádost o odstranění politické propagace považováno za vyřízené.