sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Rozšíření kapacity ZŠ

Vedení Prahy se rozhodlo, že bude řešit krizovou situaci s místem pro děti v mateřských a základních školách na svém území. A že poskytne investiční dotace městským částem, aby mohly zvětšit kapacitu svých mateřských či zakladních škol. Městské části zasílaly své požadavky, které byly poté zapracovány do návrhu. Kolovraty poslaly svůj požadavek podrobně zpracován, včetně demografické studie. Z tohoto vznikl celkový návrh přidělení dotací - v němž byly výstavby, přístavby, rekonstrukce objektů pro předškolní i základní vzdělávání různých městských částí. Kolovraty měly v návrhu navrženou částku 7 milionů na výstavbu nového objektu ZŠ !!

Návrh 25. března podpořila Rada hl. města Prahy. Zdálo by se, že je takřka vyhráno a že Kolovraty svých 7 milionů dostanou. Ale zase je všechno jinak. Na poslední chvíli předložil finační výbor Zastupitelstva hl. m. Prahy "protinávrh". V něm byla podpora některých MČ (mj. Kolovrat) zrušena a místo toho navrhnuto dát peníze "potřebnějším" - což je Praha 6, Praha 10 a Praha 13, přestože ty peníze na investice na rozdíl od nás dostaly i přímo v rozpočtu, rozhodně u nich není situace se školstvím tak kritická, a v původním návrhu vůbec nebyly. Zastupitelstvo na svém zasedání 27. března schválilo tento protinávrh finančního výboru. Takže Kolovraty dostanou na školu opět nula peněz. Asi se mají děti vzdělávat doma, nebo je máme vozit do velkých městských částí, aby se ty jejich podporované školy zaplnily?

Ve čtvrtek 19. června schvalovalo Zastupitelstvo hl .m. Prahy mj. Návrh na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy na pokrytí požadavků v oblasti školství - a tedy znovu dotaci 7 milionů pro Kolovraty, tak jak ho předtím schválila Rada hl. .m. Prahy. Tentokrát naštěstí již nedošlo k žádným dodatečným čachrům s navrženými penězi. Návrh (včetně peněz pro Kolovraty) Zastupitelstvo bez problémů schválilo.


Rozšíření kapacity ZŠ

26.03.2015 14:09

Dofinancování přístavby ZŠ je schváleno

5. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy ve čtvrtek 26. března 2015.     Tisk číslo: R-17227 Usnesení č.: 583 Název tisku: k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl.m. Prahy městským částem hl.m. Prahy Stav: 6....

—————

14.11.2014 18:57

Přístavba školy - aktuální stav k listopadu 2014

Situaci ohledně nepřidělení/přidělení dotace 7 milionů na výstavbu kontejnerového pavilonu základní školy jsme se věnovali již před časem. Jaká je současná situace ohledně této přístavby? Na zhotovení modulového kontejneru byla vypsána 2 výběrová řízení: jedno na samotnou výstavbu modulů včetně...

—————

27.06.2014 22:12

Kolovraty se 7 milionů nakonec dočkaly

  Ve čtvrtek 19. června schvalovalo Zastupitelstvo hl .m. Prahy mj. Návrh na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy na pokrytí požadavků v oblasti školství - a tedy znovu dotaci 7 milionů pro Kolovraty, tak jak ho předtím schválila Rada hl. .m. Prahy. Tentokrát...

—————

09.06.2014 14:26

Petice s 396 podpisy byla předána na Magistrát

Petice za přidělení peněz na rozšíření školy v Kolovratech byla odeslána na Magistrát. Celkem petici podepsalo - i v tak v rekordně krátkém čase  - 396 občanů! Je vidět, že občanům naší městské části nejsou podmínky vzdělávání dětí lhostejné, a věřme, že petice přispěje k novému jednání...

—————

06.05.2014 22:44

PETICE za dotaci pro rozšíření ZŠ v Kolovratech

  dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Magistrát hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Vážený pane primátore, my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Magistrát hl. m. Prahy,...

—————

26.04.2014 07:56

Jak hlasovali 27.3.2014 zastupitelé ?

Originální zápis o tom, jak kdo hlasoval je na webu magistrátu > hlasování.   PRO vyškrtnutí 7 mil. Kč na kolovratskou ZŠ hlasovali zastupitelé hl.m.Prahy takto: TOP09    20 PRO - 0 PROTI ČSSD    12 PRO - 0 PROTI  ODS    7 PRO - 0 PROTI KSČM...

—————

27.03.2014 20:54

Jak to bylo s financováním přístavby ZŠ

Vedení Prahy se rozhodlo, že bude řešit krizovou situaci s místem pro děti v mateřských a základních školách na svém území. A že poskytne investiční dotace městským částem, aby mohly zvětšit kapacitu svých mateřských či zakladních škol. Městské části zasílaly své požadavky, které byly poté...

—————


Další podklady na téma Základní škola - I.stupeň

13.07.2014 09:44

Vzdělávací evoluce

Evropa se potýká s obrovskými problémy – příliš velkými na to, aby je dokázala vyřešit kterákoliv jediná země. Tváří v tvář hospodářské krizi, rozsáhlé nezaměstnanosti a rostoucí konkurenci ze strany rozvojových zemí se Evropa musí přizpůsobit technologickým pokrokům a novým modelům práce – a to...

—————

05.04.2014 19:43

Prevence rizikového chování

    Prevence rizikování chování je v naší škole realizována všemi pedagogy školy. Každoročně vychází z aktuálního Minimálního preventivního programu, o jehož naplňování dbá školní metodička prevence p. uč. Jana Šlajerová. K realizaci prevence rizikového chování využíváme různých dotací a...

—————

05.04.2014 19:37

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

    ZŠ Kolovraty se snaží vyjít vstříc dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. V každém školním roce se situace mění podle počtu žáků ve třídách, zda je k dispozici asistent a speciální pedagog. Jde zejména o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení /SPU/, které bývají...

—————

05.04.2014 19:33

Koncepce výuky cizích jazyků

    Od školního roku 2012/2013 se naši žáci začali učit podle nových učebnic – Happy Street 1 (3. třída), Happy Street 2 (4. třída) a Project 1 (5. třída) nakladatelství Oxford, která zajišťuje návaznost na učebnice používané na 2. stupni základních škol. Učebnice Happy Street 1 a...

—————

05.04.2014 19:31

Koncepce rozvoje školy - aktuální stav

  Koncepce rozvoje školy akcentuje spolupráci s rodiči a veřejností v obci, posilování pozitivního klimatu školy zkvalitňováním vztahů na všech úrovních (žák – žák, pedagog – žák, pedagog – pedagog, rodič – pedagog). Základním rysem této koncepce je otevřenost školy a její inovativnost....

—————

05.04.2014 19:30

ZŠ Kolovraty v roce 2012-13

  O škole O škole Video školy ZDE. Základní škola, Praha-Kolovraty je příspěvkovou organizací. Hlavním účelem této organizace je poskytovat základní vzdělání ve smyslu vyhlášky 48/2005 Sb. o základním vzdělávání v platném znění a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,...

—————