Vlaky do Prahy

Není daleko doba, kdy nás opět potrápí výluky na železničním spojení směrem na Hlavní nádraží Praha. Postupně začne modernizace tratě a zastávek. 

Zatím vše nasvědčuje tomu, že termín zahájení optimalizace Prahy Hostivař 1.7.2014 by mohl být dodržen. Drážní Úřad obdržel žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu dráhy Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl.n., I. část – ŽST. Praha Hostivař. Stavební řízení bylo přerušeno 29.1.2014  jelikož žádost o stavební povolení neměla všechny doklady vyžadované zvláštními právními předpisy. Dne 12. března 2014 byly odstraněny všechny nedostatky žádosti.

Vlaky do Prahy - dotažení koridoru na Hlavní nádraží

09.07.2018 08:04

Vybrané stavební práce – srpen 2018

  14. srpna začne nepřetržitá výluka části koleje č. 104a v čekacích kolejích seř.n. (od km 0.180 po zarážedlo kusé koleje) z důvodu jejího zkrácení. 21. srpna začne nepřetržitá výluka staniční koleje č. 9 ve vjezd.n. z důvodu jejího zrušení. Ve dnech 21., 22., 23. a 24....
Celý článek
02.07.2018 08:03

Vybrané stavební práce – červenec 2018

  V červenci budou zahájeny práce na nové traťové koleji, rekonstrukci mostů, nástupišť a podchodu. Od 20. července 2018 během nočních výluk (vždy od 23.50 do 05.00 hod.) bude probíhat pažení mostu ulice „V Korytech“ (km 8,295) a vyloučena bude spojovací kolej č. 95 včetně TV a...
Celý článek
01.07.2018 08:00

Prodloužení podchodů v železniční stanici Praha hl.n.

  Mimo již započaté stavby „Optimalizace trati Praha-Hostivař – Praha hl.n., 2.část“ má v roce 2019 začít již mnoho let toužebně očekávaná stavba „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl.n.“ s předpokládaným nákladem 668 milionů korun a předpokládaným spolufinancováním z...
Celý článek
03.06.2018 08:01

Hostivař – Vršovice: postup prací v červnu až srpnu 2018

  Po přípravných pracích, kdy v prostoru někdejšího vršovického seřaďovacího nádraží proběhlo zaměřování kabelů, kácení a mýcení, objevily se první nové betonové patky sloupů trakčního vedení a započala demontáž kolejí, začne v pondělí 4. června 2018 první z řady rozsáhlých výluk v rámci...
Celý článek
08.06.2016 08:03

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část

  Již na konci roku 2015 vypsala SŽDC, s.o. veřejnou soutěž na zhotovitele stavby "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl.n., II. část Praha Hostivař - Praha hl.n.". Jedná se o významnou investiční akci v rámci pražského železničního uzlu, během které se má v následujících...
Celý článek
22.05.2016 07:51

Rekonstrukce stanice Praha-Hostivař se blíží k svému finále

  Ve čtvrtek 12.5.2016 proběhlo závěrečné měření pevných částí trakčního vedení, takzvaná „rychlá pantografová zkouška“, při které souprava měřícího vlaku projede měřené úseky maximální traťovou rychlostí, navýšenou o 10%. V případě, že zkouška proběhne bez závad, je následně povolena...
Celý článek
12.12.2015 08:05

Pokračování v roce 2016

  S novým rokem 2016 začalo poslední pololetí realizace přestavby železniční stanice Praha Hostivař. Už v první polovině ledna, konkrétně 14.1. v 15.00 bylo uvedeno do provozu trakční vedení nad spojkou ze 4.koleje do malešické trati. Tímto vyšla stavba vstříc požadavkům dopravy na vedení...
Celý článek
20.07.2014 11:35

S prázdninami by měla začít i dvouletá rekonstrukce žst. Praha Hostivař

Dlouho očekávaná a hojně diskutovaná stavba části 4.železničního koridoru, úsek Praha Hostivař (včetně) – Praha hl.n. (mimo), začne letos v létě. Její první část, stanice Praha Hostivař, se začne rekonstruovat 1.července 2014. Konec této stavby je naplánován na květen 2016. Výše uvedené platí,...
Celý článek
22.06.2014 07:54

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hlavní nádraží

  Předmětem samotného projektu stavby je rekonstrukce železniční trati České Budějovice – Praha v úseku žst. Praha-Hostivař (včetně) – žst. Praha hl. n. (mimo). Vzhledem k velkému rozsahu projektu stavby bylo v průběhu přípravy navrženo rozdělení na samostatné části, které je...
Celý článek
25.05.2014 07:56

Optimalizace úseku Praha-Hostivař – Praha hl. n.

  Traťový úsek Praha-Hostivař – Praha hl. n. je vstupem IV. tranzitního železničního koridoru (státní hranice Německa – Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště – státní hranice Rakouska) do Železničního uzlu Praha. Je jediným úsekem mezi Prahou a Českými Budějovicemi, který není...
Celý článek
1 | 2 >>