sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Výstavba U Donáta

V Kolovratech se chystá nová výstavba - v lokalitě u Donáta, nad železniční tratí. Budou to 2 velké bytové domy, o 4 nadzemních podlažích. Celkem zde vznikne 87 nových bytů a počet obyvatel Kolovrat tak stoupne o cca 10 %.

Územní řízení o této výstavbě probíhá již od r. 2012, aniž by se však o ní obyvatelé MČ (kromě těch, kteří jsou účastníky řízení) cokoliv dozvěděli. 

Jedná se o o 2 monolitické bytové domy o 4 nadzemních podlažích, celkem zde vznikne 87 bytů, většinou malometrážních. K tomu bude stejný počet parkovacích stíní – na ty stavebník dostal výjimku, se souhlasem MČ, že nebudou muset být podzemní, všechna budou na povrchu, pouze část bude zastřešena valem. Stavebník, fa BEMETT se specializuje na levný typ výstavby, tak aby náklady byly co nejmenší, to se dá předpokládat  i pro tuto výstavbu.

Zajímavý je postoj současného vedení MČ k této výstavbě

Představitelé MČ s firmou BEMETT několikrát jednali, a MČ dala firmě BEMETT souhlas s výjimkami – 1. na dopravu v klidu (nebude se vyžadovat, aby parkovací místa byla podzemní – všechna budou na povrchu, pouze část bude zastřešena valem; 2. navýšení možné zastavěné plochy z 60 % na 80 %.

Informace o těchto jednáních se nedostala k veřejnosti, ani ke všem zastupitelů. O chystané výstavbě se tedy mohli dovědět jen účastníci stavebního řízení.

Otázky k této výstavbě a proběhlým jednáním představitelů MČ Praha Kolovraty se podařilo pí Bartošové prostřednictvím zastupitelky pí H. protlačit na zasedání zastupitelstva 23. ledna 2014.

Teprve tam zazněly od vedení MČ veřejně první informace o této výstavbě.  A to až na popud občana a  v době, kdy již není možné se k čemukoli vyjádřit a cokoli ovlivnit.

Na zastupitelstvu mj. zaznělo

• že  představitelé MČ (starosta, místostarostové) jednali se stavebníkem několikrát

• za udělený souhlas s výjimkami/výjimkou získá MČ od stavebníka příspěvek ve výši cca 2,5 mil.  Tento příspěvek bude prý použit na výstavbu školy.

• následně byl na úřední desce  zveřejněna smlouva MČ a developera . Tato smlouva sice přiznává finanční příspěvek MČ od developera, MČ se však za to zavazuje, že vyjde developerovi ve všem vstříc (a to v době, kdy ještě nebyl znám přesný projekt).

 

Náš postoj:

  • Chystaná výstavba od firmy BEMETT  sice není v rozporu s územním plánem ani se zákony. Ale pohybuje se na maximu možného, tak aby se z území a výstavby vytěžilo co nejvíc. 
  • Vedení MČ při seznámení se záměrem neinformovalo občany o chystané výstavbě, ani se nesnažilo uspořádat veřejné projednání. Tím vzalo občanům možnost vyjádřit svůj názor. Pokud by se pak vedení MČ mohlo opřít o postoj občanů, mohla být i vyjednávací pozice MČ vůči developerovi silnější. 
  • Slíbený finanční příspěvek pro MČ za udělené souhlasy k výjimkám a deklarovaný vstřícný postoj  je dle našeho názoru nízký a pro developera i finančně výhodným. 
 

Jak bychom jednali my:

  • V takových případech je třeba hájit zájmy městské části a občanů. 
  • Občané musí být o podobných záměrech včas veřejně informováni.
  • Pokud je to možné, měli by se takovéto záležitosti veřejně projednat a dát tak občanům možnost vyjádřit svůj názor. Na něj brát ohled při dalším jednání.

 

 


Výstavba U Donáta

01.02.2015 08:59

Stavba U Donáta se rozběhla, lidé bojují dál

Na okraji Kolovrat, v lokalitě U Donáta, kde by měly v brzké době vyrůst dva bytové domy s 80 byty a zhruba se stejným počtem nadzemních parkovacích míst, začaly přípravné stavební práce. Lidé před časem podali na pražský magistrát podnět k prošetření, zda bylo povolení stavby v souladu se zákonem....

—————

31.01.2015 09:05

Pomník lidské chamtivosti

Nový rok přinesl Kolovratům zahájení malebné, oku lahodící výstavby developera BEMETT v lokalitě při ulici K Říčanům na parcelním čísle 744/227. Již v tomto roce se budeme moci pokochat pohledem na jeden bytový dům a jeden čtyřpatrový skoro 70 metrů dlouhý pomník lidské chamtivosti. Posuďte sami,...

—————

18.09.2014 18:17

Výstavbě u Donáta už nestojí nic v cestě

    Magistrát hl. m. Prahy vydal začátkem září Rozhodnutí, v němž úplně zamítl všechna odvolání, která byla vznesena proti chystané výstavbě předimenzovaných bytovek od developera BEMETT. Proti tomuto rozhodnutí již není možné se odvolat, takže se již můžeme těšit na krásné nové...

—————

—————