sdružení občanů Kolovrat a Lipan


WEB Kolovrat

 

I přes poměrně velké množství připomínek, na které většinou nikdo nebral zřetel nebo se dokonce ani nenamáhal odpovědět, byl uveden v život nový web kolovraty.cz. Jeho náplň je na mnoha místech více než zoufalá o přehlednosti ani nemluvě. Po technické stránce stačí uvést jako příklad uživatelského nepřátelství série úvodních obrázků o velikosti téměř 10 MB při brouzdání stránkami se navíc neustále znovu načítající.

Doména kolovraty.eu, na které web fungoval, již není pro MČ Praha-Kolovraty k dispozici. Uvedenou doménu vlastní a vždy vlastnila soukromá osoba.

 


WEB Kolovrat

27.03.2015 18:04

Skrytý kód na webu kolovraty.cz

  Skrytý kód se vyskytuje nahodile v různých článcích od cca února 2013 do cca září 2014. Vzhledem k závažnosti skutku je vhodné vyvodit odpovědnost za situaci a uspíšit přechod na nové stránky. Příklady skrytého kódu jsou uvedeny níže, a již na základě těchto příkladů je patrné, že propagace...

—————

27.03.2015 17:49

Doména kolovraty.eu

  Stav v březnu 2015 kolovraty.eu - doména ve vlastnictví pana Kaliče, hosting zaplacený do 10/2015   Co se stalo 20.3.2015 Na základě požadavku pana Kaliče, bylo nutné v pátek 20.3.2015 provést přesměrování z domény eu na cz (a tím fungování prezentace kolovraty.cz)...

—————

—————


Další podklady na téma webové stránky

15.03.2014 12:53

Přístupný web a jak se vyvarovat chyb

    Za přístupný web lze dnes považovat takový web, který bude návštěvník s těžkým zdravotním postižením schopen i přes svůj zdravotní handicap, za pomoci prostředků, které má k dispozici, a způsobem, který mu...

—————

15.03.2014 11:54

Vyhláška 64 ze dne 7. února 2008

    o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti) Ministerstvo vnitra stanoví podle § 12 odst....

—————

15.03.2014 11:45

Vyhláška 442/2006 Sb. - struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

    ze dne 31. srpna 2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup Změna: 416/2008 Sb. Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3...

—————

15.03.2014 11:00

Rámcový přehled údajů, které je obec povinna zveřejnit na elektronické úřední desce

    1)    Obec má povinnost zveřejnit souběžně na úřední desce i na elektronické úřední desce s rizikem sankce neplatnosti úkonu, pokud dojde k vyvěšení pouze na úřední...

—————

15.03.2014 10:58

Vyhláška 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

       496/2004 Sb.    VYHLÁŠKA    ze dne 29. července 2004        Ministerstvo  informatiky stanoví podle § 20 odst. 4 zákona č....

—————

15.03.2014 10:58

Metodický návod pro vedení elektronické úřední desky v územních samosprávných celcích

    Tento metodický návod vydává Ministerstvo vnitra za účelem sjednocení postupu orgánů územních samosprávných celků při zřízení a vedení elektronické úřední desky. Je výsledkem spolupráce příslušných útvarů...

—————

—————