sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Zelený pás kolem Prahy

Rada hl. m. Prahy na dnešním zasedání projednala a schválila zásady a základní prvky tvorby Zeleného pásu hl. m. Prahy. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je postupně ze stávající i nové zeleně vytvořit zelený pás Prahy a také propojit město s okolní krajinou. 


Zelený pás kolem Prahy

18.01.2015 14:06

Popis zeleného pásu

Pás má sestávat z následujících částí: Troja, trojské peřeje mají být vyhlášeny jako chráněné území, na území Troji je přirozený zelený pás Vltava, Čimice, stávající zelený klín Drahaň-Troja je vytvářen údolími Čimického, Drahaňského a Bohnického potoka. Souvislá zeleň by měla kolem Vltavy...

—————

28.06.2014 12:48

KAREL ČAPEK: Stromy a město

To už tak obyčejně bývá, že se k něčemu náramně rozmáchneme, pak necháme ruce nenápadně klesnout a potom už o věci vůbec nemluvíme. Jednou se nám řeklo, že bude kolem Prahy zelený pás; i měli jsme velikou radost ze zeleného pásu, který nám bude pro potěšení, pro zdraví, pro haranty i pro krásu; od...

—————

14.06.2014 12:44

Novější zmínka o zeleném pásu – ozvučná deska reagovala na první teze Metropolitního plánu

Účastníci šestého setkání Metropolitní ozvučné desky, které se uskutečnilo v sobotu 22. 6. 2013, měli možnost reagovat na první teze Metropolitního plánu. Architekt Roman Koucký, který působí na Útvaru rozvoje hl. města Prahy jako vedoucí odborného pracoviště zodpovědného za tvorbu územního plánu,...

—————

08.06.2014 15:34

Radní schválili zásady a základní prvky Zeleného pásu Prahy

Rada hl. m. Prahy na dnešním zasedání projednala a schválila zásady a základní prvky tvorby Zeleného pásu hl. m. Prahy. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je postupně ze stávající i nové zeleně vytvořit zelený pás Prahy a také propojit město s okolní krajinou.   „V programovém...

—————

08.06.2014 12:29

Zřízena komise pro Zelený pás kolem Prahy a co dál?

Na základě Programového prohlášení Rady hlavního města Prahy 2006–2010 PRAHA – MĚSTO PRO ŽIVOT, kde je jedním z cílů založení „Zeleného pásu kolem Prahy“, zřizuje Rada hl. m. Prahy komisi, jejímž úkolem bude koordinace naplňování tohoto úkolu. Smyslem projektu „Zelený pás“ je především zvýšení...

—————

—————


Další podklady na téma Zeleň

19.07.2015 08:27

Léčba parkem

Bydlíte poblíž parku? Máte štěstí! Další a další výzkumy totiž ukazují, že blízkost zeleně má na naše zdraví a spokojenost...

—————

04.07.2015 08:23

Praha a zeleň

9,33 % parkové zeleně, 18,77 % včetně lesů  Poměr zelených k zastavěným plochám je v českém hlavním městě neobvykle...

—————

07.06.2015 08:21

Zelená budoucnost měst

Postupné začleňování ekologického přístupu do architektury a úloha veřejné zeleně začaly narůstat spolu s potřebou...

—————

09.05.2015 09:34

Obnova starých sadů a následná péče o ně

  Obnova sadu prakticky znamená výřez náletových dřevin s následným odstraňováním zmlazení po výřezech. Součástí...

—————

28.03.2015 08:16

Význam parků

Parky jako ukazatel kvality života ve městě Parky jsou důležitým prvkem městské infrastruktury a jedním ze základních typů...

—————

01.06.2014 09:42

Původní vegetace v okolí Kolovrat

  Porosty, které můžeme v současné době pozorovat v našem životním prostředí, jsou z velké části výsledkem...

—————

31.05.2014 09:46

Les Prknovka

  Prknovka se nachází na západní straně obce. Kolem roku 1900 koupil pozemek uhříněveský učitel František Prkno, který...

—————

31.05.2014 08:49

Les Bouďák

  Nevelký les Bouďák se nachází u Prknovky mezi železniční tratí a silnicí na Uhříněves. Bylo to místo, kde mládež...

—————

—————