Železniční koridor VRT (vysoko rychlostní tratě)

Protne prostor jižně od Kolovrat vysoko rychlostní trať a oddělí tak fyzicky Kolovraty a Lipany? Územní plán s touto možností počítá a v poslední době se opět nenápadně začíná o výstavbě VRT uvažovat a plánovat. První termín zahájení výstavby je v uváděn pro rok 2019, což znamená, že v nejbližších dvou letech budou zahájeny přípravné studie, první projekční práce a bude nastartováno územní a stavební řízení.

Pro velké přepravní proudy cestujících mezi nejdůležitějšími evropskými centry a aglomeracemi nejlépe vyhovují železniční vysokorychlostní spoje, které jsou konkurenceschopné nejen vůči automobilové, ale i vůči letecké dopravě. Proto všechny členské země EU v současnosti upřednostňují pro spojení v důležitých směrech právě tento systém ( dnes přes 2 000 km tratí) nebo modernizují stávající tratě na rychlost nejméně 200 km/hod. Cílem těchto snah je vytvořit základní evropskou síť vysokorychlostních a k nim doplňkových tratí, které by pomohly naplnit myšlenku sjednocené Evropy - volný pohyb osob, kapitálu a zboží po celém území EU. I z tohoto důvodu se nemůže systém VRT omezit pouze na vnitrostátní sítě, ale musí dojít k evropskému propojení těchto sítí.

Náš postoj

  • Pokud povede VRT v této trase, požadujeme, aby na území MČ Praha-Kolovraty vedla v maximální míře v tunelu.
  • je nezbytné se zaměřit na prosazení a udržení maximálních opatření, které pomohou odstínit negativní dopady provozu stavby na životní prostředí v Kolovratech, a to již v okamžiku tvorby prvních plánů a dokumentace
  • je nezbytné se zaměřit na zvýšený dohled v průběhu stavby tak, aby stavba co nejméně ovlivnila životní prostředí v Kolovratech

Železniční koridor VRT

08.06.2016 07:40

Další změna plánů

  Česko opět mění plány, jak do Česka přivést rychlejší železnici. Po fiasku minulé soutěže na ekonomický smysl projektu se už další nechystá. Stát rovnou zadá studie proveditelnosti na první dva koridory: z Prahy do Drážďan a z Prahy do Brna a Břeclavi. Němci minulý týden oslavili...
Celý článek
14.05.2015 23:35

Na rychlovlaky si počkáme

Speciálních rychlých tratí, po nichž by se vlaky mohly řítit až 350 kilometrů v hodině, se Češi hned tak nedočkají. První vysokorychlostní úsek Praha–Lovosice bude zprovozněn nejdříve za 15 let, a to jen za předpokladu, že se prokáže jeho ekonomická návratnost.  Zmíněný úsek je součástí...
Celý článek
31.12.2014 12:33

Vysokorychlostní rok 2014

  Rok 2014 se v Česku nesl zejména přípravami územně – technických studií vysokorychlostních tratí (VRT), protesty obcí a občanů proti vedení VRT Praha-Brno na Vysočině, vypsáním několikrát odložené veřejné zakázky „Rychlá spojení – studie příležitostí“ a nasazením rychlovlaku railjet v...
Celý článek
07.12.2014 14:16

Vlakem z Prahy do Jihlavy za 40 minut? Připravují se plány nové tratě

  Myšlenka postavit vysokorychlostní trať přes Vysočinu neumřela. Naopak. Letos začne na pokyn státních úředníků vznikat nová studie, která ukáže trasu, kudy by v budoucnu mohly rychlé vlaky jezdit. Vytyčení koridoru se pak promítne v územním plánu Kraje Vysočina. Cesta vlakem z Prahy do...
Celý článek
15.11.2014 14:18

CEDOP uspořádal mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014

  Dne 15.5.2014 uspořádalo Centrum pro efektivní dopravu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014. Na konferenci konané pod záštitou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zástupci různých evropských zemí (Švédska,...
Celý článek
12.09.2014 19:01

S TGV z Paříže do Prahy? Zaspali jsme, všichni nás objíždí, míní odborník

Prezident Miloš Zeman na návštěvě Francie prohlásil, že by si přál, aby rychlovlaky TGV jezdily z Paříže až do Prahy. Podle experta na železniční dopravu Petra Šlegra Česko s vysokorychlostními tratěmi zaspalo. „U nás bylo rozhodnutí místo vysokorychlostních tratí opravovat koridory na rychlost 70...
Celý článek
29.06.2014 11:55

O koridoru se mluví i v Říčanech

Rozhodnutím Středočeského kraje se zpřísnily podmínky pro výstavbu v místě budoucího železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic, úřady by neměly na předmětných pozemcích vydávat nová územní rozhodnutí či stavební povolení. Koridor je navíc dvojnásobně široký než v minulosti. Tuto situaci...
Celý článek
14.06.2014 11:42

Jak jedná o VRTu kraj Vysočina?

Železniční stavby patří do kategorie staveb, které statutární město Jihlava dokáže jen velmi málo ovlivnit. Nejedná se tedy o projekty města Jihlavy, ale o projekty, které na město mají velký vliv, a na jejichž projednávání by se město mělo podílet. Vysokorychlostní železnice (VRT) zaznamenaly v...
Celý článek
02.06.2014 21:59

Studie prověří smysl stavby rychlodrah v Česku

Problematikou budování vysokorychlostních tratí se má zabývat studie příležitostí, na jejíž zpracování vyhlásil správce tuzemské železniční sítě - Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) veřejnou soutěž. Materiál má sloužit jako předpoklad pro budoucí přípravu železničních tratí pro rychlosti 250...
Celý článek
25.05.2014 13:28

1. etapa výstavby se týká Kolovrat !

Realizace úseku napojení žst. Vršovice osobní nádraží (nebo na nové spojení II) – Praha Zahradní Město – odb.Otice – žst. Strančice. S napojením do stávající žst. Praha Hostivař z VRT se nepočítá, protože je prioritně určeno pro nákladní dopravu, s kterou se na VRT neuvažuje. Po...
Celý článek
Záznamy: 1 - 10 ze 16
1 | 2 >>