sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Železniční koridor VRT (vysoko rychlostní tratě)

Protne prostor jižně od Kolovrat vysoko rychlostní trať a oddělí tak fyzicky Kolovraty a Lipany? Územní plán s touto možností počítá a v poslední době se opět nenápadně začíná o výstavbě VRT uvažovat a plánovat. První termín zahájení výstavby je v uváděn pro rok 2019, což znamená, že v nejbližších dvou letech budou zahájeny přípravné studie, první projekční práce a bude nastartováno územní a stavební řízení.

Pro velké přepravní proudy cestujících mezi nejdůležitějšími evropskými centry a aglomeracemi nejlépe vyhovují železniční vysokorychlostní spoje, které jsou konkurenceschopné nejen vůči automobilové, ale i vůči letecké dopravě. Proto všechny členské země EU v současnosti upřednostňují pro spojení v důležitých směrech právě tento systém ( dnes přes 2 000 km tratí) nebo modernizují stávající tratě na rychlost nejméně 200 km/hod. Cílem těchto snah je vytvořit základní evropskou síť vysokorychlostních a k nim doplňkových tratí, které by pomohly naplnit myšlenku sjednocené Evropy - volný pohyb osob, kapitálu a zboží po celém území EU. I z tohoto důvodu se nemůže systém VRT omezit pouze na vnitrostátní sítě, ale musí dojít k evropskému propojení těchto sítí.

Náš postoj

  • Pokud povede VRT v této trase, požadujeme, aby na území MČ Praha-Kolovraty vedla v maximální míře v tunelu.
  • je nezbytné se zaměřit na prosazení a udržení maximálních opatření, které pomohou odstínit negativní dopady provozu stavby na životní prostředí v Kolovratech, a to již v okamžiku tvorby prvních plánů a dokumentace
  • je nezbytné se zaměřit na zvýšený dohled v průběhu stavby tak, aby stavba co nejméně ovlivnila životní prostředí v Kolovratech

Železniční koridor VRT

12.01.2021 20:43

VRT nás pravděpodobně mine

Správa železnic (SŽ) vybrala vítězný architektonický návrh nového terminálu Praha-východ, který vznikne poblíž středočeských Nehvizd v rámci plánované vysokorychlostní železnice, první svého druhu u nás. Vlaky mají svištět více než 200kilometrovou rychlostí. „Připravovaný terminál bude sloužit...

—————

09.08.2020 11:37

Páteřní spojení Praha – Brno bude základem VRT v Česku

  Přesné technické řešení trati zatím není stanoveno, protože zpracování studie a dopracování technických návrhů stále běží. Schválen byl základní prostorový rámec, uvnitř kterého se bude nacházet výsledek. Zásadní skutečností je fakt, že studie vytvoří model dopravního...

—————

06.06.2020 11:36

Přípravy vysokorychlostních tratí (VRT) probíhají podle harmonogramu

  Široká veřejnost se na mě jako místopředsedu Správní rady Správy železnic obrací s otázkami, jaké kroky jsme učinili pro výstavbu VRT a co děláme, abychom co nejdříve začali stavět. Česká republika pomyslně odstartovala jejich přípravu v březnu 2017, kdy jsme společně s opozičními...

—————

08.06.2016 07:40

Další změna plánů

  Česko opět mění plány, jak do Česka přivést rychlejší železnici. Po fiasku minulé soutěže na ekonomický smysl projektu se už další nechystá. Stát rovnou zadá studie proveditelnosti na první dva koridory: z Prahy do Drážďan a z Prahy do Brna a Břeclavi. Němci minulý týden oslavili...

—————

14.05.2015 23:35

Na rychlovlaky si počkáme

Speciálních rychlých tratí, po nichž by se vlaky mohly řítit až 350 kilometrů v hodině, se Češi hned tak nedočkají. První vysokorychlostní úsek Praha–Lovosice bude zprovozněn nejdříve za 15 let, a to jen za předpokladu, že se prokáže jeho ekonomická návratnost.  Zmíněný úsek je součástí...

—————

31.12.2014 12:33

Vysokorychlostní rok 2014

  Rok 2014 se v Česku nesl zejména přípravami územně – technických studií vysokorychlostních tratí (VRT), protesty obcí a občanů proti vedení VRT Praha-Brno na Vysočině, vypsáním několikrát odložené veřejné zakázky „Rychlá spojení – studie příležitostí“ a nasazením rychlovlaku railjet v...

—————

07.12.2014 14:16

Vlakem z Prahy do Jihlavy za 40 minut? Připravují se plány nové tratě

  Myšlenka postavit vysokorychlostní trať přes Vysočinu neumřela. Naopak. Letos začne na pokyn státních úředníků vznikat nová studie, která ukáže trasu, kudy by v budoucnu mohly rychlé vlaky jezdit. Vytyčení koridoru se pak promítne v územním plánu Kraje Vysočina. Cesta vlakem z Prahy do...

—————

15.11.2014 14:18

CEDOP uspořádal mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014

  Dne 15.5.2014 uspořádalo Centrum pro efektivní dopravu v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR mezinárodní konferenci Vysokorychlostní železnice 2014. Na konferenci konané pod záštitou Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zástupci různých evropských zemí (Švédska,...

—————

12.09.2014 19:01

S TGV z Paříže do Prahy? Zaspali jsme, všichni nás objíždí, míní odborník

Prezident Miloš Zeman na návštěvě Francie prohlásil, že by si přál, aby rychlovlaky TGV jezdily z Paříže až do Prahy. Podle experta na železniční dopravu Petra Šlegra Česko s vysokorychlostními tratěmi zaspalo. „U nás bylo rozhodnutí místo vysokorychlostních tratí opravovat koridory na rychlost 70...

—————

29.06.2014 11:55

O koridoru se mluví i v Říčanech

Rozhodnutím Středočeského kraje se zpřísnily podmínky pro výstavbu v místě budoucího železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic, úřady by neměly na předmětných pozemcích vydávat nová územní rozhodnutí či stavební povolení. Koridor je navíc dvojnásobně široký než v minulosti. Tuto situaci...

—————

—————