sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Lipany

Lipany jsou součástí MČ Praha - Kolovraty. Vzhledem ke své poloze a charakteru mají některé potřeby jiné, než samotné Kolovraty.

 

Chceme:

Podporovat spolkový život v Lipanech.

Co nejvíce zapojit Lipanské do správy obce, potřeby Lipan mít neustále na zřeteli a pokusit se dostat Lipany více do centra dění. 

Komunikovat pravidelně s lipanskými občany a ptát se jich na jejich názory, postoje a potřeby. Zřízení Komise pro Lipany vnímáme jako krok správným směrem. Chceme hledat i další cesty, aby byly Lipanští zapojeni do správy a rozhodování v obci.

 

Priority:

Propojení Lipan s Kolovraty pro pěší a cyklisty - tento volební evergreen se periodicky objevuje na volebních programech kolovratských volebních stran již několik volebních období. Dosud nikdo nedokázal tento zapeklitý problém vyřešit. Chceme zrevidovat aktuální vlastnické vztahy pozemků, kudy by bylo vhodné cestu vést a prověřit různé alternativy vedení trasy. Věříme, že se tento problém musí konečně jednou vyřešit!

Spojení Lipan s Kolovraty hromadnou dopravou - dopravu mezi Lipany a Kolovraty (např. školou) zajišťuje autobusová linka č. 265. Spojů jezdí málo - zvláště např. v odpoledních hodinách, kdy se děti vrací ze školy. Chceme zmapovat potřeby obyvatel na zajištění hromadné dopravy a snažit se s ROPIDem vyjednat změny dle zjištěných požadavků.