sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Školství

 

Hlavní problém je s nedostatečnou kapacitou základní školy (1. stupeň) a částečně i mateřské školy v Kolovratech. Dětí v naší městské části dle demografického vývoje stále přibývá a nejsou finance na rozšíření kapacity základní školy. Děti se učí na několika místech, také v různých adaptovaných a ne zcela vyhovujících prostorách. Dokonce muselo dojít i na sloučení tříd. 

V červnu tohoto roku po složitých peripetiích rozhodl Magistrát hl. m Prahy poskytnout Kolovratům dotaci na rozšíření základní školy v požadované výši 7 milionů.  Obec má připraven projekt na kontejnerovou  přístavbu za cca 11 milionů. V této chvíli nevíme, kde chce obec vzít zbývající potřebné 4 miliony, aby mohla přístavbu postavit. Přístavba by měla vyřešit problém aktuálního období, ale školáků bude ještě několik let přibývat, proto bude problém s kapacitou školy třeba řešit i nadále.školy Brzy může nastat i problém s kapacitou spádových škol pro druhý stupeň v Uhříněvsi.

Chceme

 • Mateřská škola
  • aby mateřská škola mohla přijmout co nejvíce dětí bydlících v naší obci
  • zachovat současné transparentní podmínky a pravidla pro přijímání dětí do školky
 • Základní škola
  • aby všechny děti z naší obce mohly navštěvovat školu v místě bydliště aby naše městská část měla úplnou základní školu, tedy i 2. stupeň. Pokud se 2. stupeň nepodaří v Kolovratech zřídit, řešit s předstihem problém s nedostatečnou kapacitou spádových škol v Uhříněvsi 
  • na rozšíření základní školy byla Kolovratům v červnu t.r. přiklepnuta dotace 7 milionů od Magistráru hl. m. Prahy. Chceme, aby tato dotace byla efektivně využita.
  • pokračovat v získávání získávání finančních zdrojů pro další rozšíření kapacity základní školy
  • spolupracovat s dalšími městskými částmi, kde mají podobný problém, a řešit s Magistrátem situaci koordinovaně
  • situaci se vzděláváním na druhém stupni řešit s předstihem, dřív než nastane situace, že děti nebudou moci navštěvovat školku v relativní blízkosti bydliště
  • maximálně přispět k příjemnému prostředí ve škole a k dobrým a konstruktivním vztahům mezi vedením školy, obce a rodiči
  • dbát na dobrou kvalitu vzdělávání
 • Školní jídelna
  • navýšit nedostatečnou kapacitu školní jídelny 

Rozšíření kapacity ZŠ

26.03.2015 14:09

Dofinancování přístavby ZŠ je schváleno

5. jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy ve čtvrtek 26. března 2015.     Tisk číslo: R-17227 Usnesení č.: 583 Název tisku: k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl.m. Prahy městským částem hl.m. Prahy Stav: 6....

—————

14.11.2014 18:57

Přístavba školy - aktuální stav k listopadu 2014

Situaci ohledně nepřidělení/přidělení dotace 7 milionů na výstavbu kontejnerového pavilonu základní školy jsme se věnovali již před časem. Jaká je současná situace ohledně této přístavby? Na zhotovení modulového kontejneru byla vypsána 2 výběrová řízení: jedno na samotnou výstavbu modulů včetně...

—————

27.06.2014 22:12

Kolovraty se 7 milionů nakonec dočkaly

  Ve čtvrtek 19. června schvalovalo Zastupitelstvo hl .m. Prahy mj. Návrh na poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy na pokrytí požadavků v oblasti školství - a tedy znovu dotaci 7 milionů pro Kolovraty, tak jak ho předtím schválila Rada hl. .m. Prahy. Tentokrát...

—————

09.06.2014 14:26

Petice s 396 podpisy byla předána na Magistrát

Petice za přidělení peněz na rozšíření školy v Kolovratech byla odeslána na Magistrát. Celkem petici podepsalo - i v tak v rekordně krátkém čase  - 396 občanů! Je vidět, že občanům naší městské části nejsou podmínky vzdělávání dětí lhostejné, a věřme, že petice přispěje k novému jednání...

—————

06.05.2014 22:44

PETICE za dotaci pro rozšíření ZŠ v Kolovratech

  dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním Magistrát hl. m. Prahy RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., primátor Mariánské nám. 2 110 01 Praha 1 Vážený pane primátore, my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Magistrát hl. m. Prahy,...

—————

26.04.2014 07:56

Jak hlasovali 27.3.2014 zastupitelé ?

Originální zápis o tom, jak kdo hlasoval je na webu magistrátu > hlasování.   PRO vyškrtnutí 7 mil. Kč na kolovratskou ZŠ hlasovali zastupitelé hl.m.Prahy takto: TOP09    20 PRO - 0 PROTI ČSSD    12 PRO - 0 PROTI  ODS    7 PRO - 0 PROTI KSČM...

—————

27.03.2014 20:54

Jak to bylo s financováním přístavby ZŠ

Vedení Prahy se rozhodlo, že bude řešit krizovou situaci s místem pro děti v mateřských a základních školách na svém území. A že poskytne investiční dotace městským částem, aby mohly zvětšit kapacitu svých mateřských či zakladních škol. Městské části zasílaly své požadavky, které byly poté...

—————

—————