sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Mateřská škola

Kapacita MŠ: 168 dětí
Počet tříd: 6 (Berušky, Sluníčka, Autíčka, Kytičky, Rybičky, Koťata) ve dvou budovách
Počet pedagogů: 12 a 1 asistent pedagoga
Provozní zaměstnanci: 6
Provoz MŠ: 6.30h – 17.00h – celodenní

Stravování pro mateřskou školu zajišťuje Školní jídelna Základní školy Praha -Kolovraty.

 

Mateřská škola Praha -Kolovraty je škola s dlouholetou historií. První třída mateřské školy zde byla zřízena v roce 1946 v budově místní národní školy.
V současné době užíváme tři nové dvoupodlažní budovy, které obklopuje udržovaná školní zahrada, ta slouží dětem ke hře i odpočinku.
Mateřská škola v dopoledních hodinách využívá k činnostem s dětmi i přilehlé dobře udržované dětské hřiště MČ Praha -Kolovraty.

 

Další podklady na téma Mateřská škola

05.04.2014 17:36

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

    KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ PRAHA – KOLOVRATY, K POŠTĚ 11a/688, pro školní rok 2014/15.   Podle školského zákonač. 561/2004 Sb. se přijímá 24 dětí na třídu. Na základě výjimky schválené zřizovatelem se na třídu přijímají nad tento...

—————

05.04.2014 09:22

Školní vzdělávací program

    Charakteristika školy a Školního vzdělávacího programu „Hrajeme si a objevujeme svět kolem nás“. (zkrácená verze pro potřeby webových stránek) Kapacita MŠ: 168 dětí Počet tříd: 6 (Berušky, Sluníčka, Autíčka, Kytičky, Rybičky, Koťata) Počet pedagogů: 13 Provozní zaměstnanci:...

—————

05.04.2014 09:21

Školní řád

    Mateřská škola Praha – Kolovraty, K Poště 11a/688 103 00 Praha 10 – Kolovraty   Školní řád   Právní norma: příspěvková organizace IČO: 70925526 Telefon: 267 711 342 E – mail: skolka.kolovraty@seznam.cz Ředitelka: Ing. Michaela Konečná Zástupkyně:...

—————

05.04.2014 09:18

Úplata za vzdělávání 2014

  Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Praha- Kolovraty, kterou zřizuje MČ Praha-  Kolovraty, ve školním roce 2013/2014. Oznamujeme rodičům dětí navštěvujících Mateřskou školu Praha...

—————