sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Služby

 

Z dokumentů přístupných na webu MČ Praha 22 vyplývá, že ač se s procesem komunitního plánování soc. služeb začalo již v r. 2006, respektive 2008 a byl vypracován střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na r. 2010 – 2011 a dále byl aktualizován na r. 2014 – 2015, tak priority, které se vážou k Mˇ%C Praha Kolovraty nebyly naplněny ani v jednom bodě.

Prioritní oblasti a jednotlivé priority jsou formulovány velmi obecně, kromě bodu: zřízení pedagogicko psychologické poradny. Ostatní priority nejsou dostatečně konkretizovány. Veřejnost si pod nimi může představit ledacos.
 

Chceme

  • lepší komunitní plánování sociálních služeb
  • větší angažovanost zastupitelů v řídících strukturách KPSS
  • větší zastoupení spolků v KPSS
  • zpracování analýzy potřeb obyvatel MČ Praha Kolovraty
  • následná revize priorit podle skutečných potřeb
  • využít možností čerpání zdrojů z ESF dokud to ještě jde
  • uspořádat pravidelné setkání zastupitelů s poskytovateli sociálních služeb a zástupci spolků
  • uspořádat pravidelná veřejná setkání nad tématem sociálních a návazných služeb