sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Komunitní plánování

 

Z dokumentů přístupných na webu MČ Praha 22 vyplývá, že ač se s procesem komunitního plánování soc. služeb začalo již v r. 2006, respektive 2008 a byl vypracován střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na r. 2010 – 2011 a dále byl aktualizován na r. 2014 – 2015, tak priority, které se vážou k Mˇ%C Praha Kolovraty nebyly naplněny ani v jednom bodě.

Prioritní oblasti a jednotlivé priority jsou formulovány velmi obecně, kromě bodu: zřízení pedagogicko psychologické poradny. Ostatní priority nejsou dostatečně konkretizovány. Veřejnost si pod nimi může představit ledacos.

 

Chceme

  • lepší komunitní plánování sociálních služeb
  • větší angažovanost zastupitelů v řídících strukturách KPSS
  • větší zastoupení spolků v KPSS
  • zpracování analýzy potřeb obyvatel MČ Praha Kolovraty
  • následná revize priorit podle skutečných potřeb
  • využít možností čerpání zdrojů z ESF dokud to ještě jde
  • uspořádat pravidelné setkání zastupitelů s poskytovateli sociálních služeb a zástupci spolků
  • uspořádat pravidelná veřejná setkání nad tématem sociálních a návazných služeb

 


Další podklady na téma komunitní plánování

23.04.2014 16:10

Přehled priorit a jejich naplnění v MČ Praha 22 k 31. 12. 2013

  Přehled priorit a jejich naplnění v MČ Praha – Kolovraty: 8.1.2. Podpora a rozšíření pečovatelské služby v MČ Praha – Kolovraty – nesplněno, tato priorita je naplňována příspěvkovou organizací Domem s pečovatelskou službou v Kolovratech, kterou zřídila a finančně podporuje MČ Praha...

—————

23.04.2014 16:08

Aktualizace Střednědobého plánu na r. 2014 – 2015

  Říjen 2013 Den sociálních služeb a zdraví V rámci toho proběhlo dotazníkové šetření – analýza potřeb obyvatel MČ Vyplněno 34 dotazníků!!!!   Priority v aktualizovaném plánu: Podpora a rozšíření pečovatelské služby Osobní asistence pro seniory a zdravotně postižené v MČ Praha...

—————

23.04.2014 16:06

Střednědobý plán rozvoje soc. služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha Kolovraty na r. 2010 - 2011

  Veřejná setkání: září 2006 a červen 2008 v Uhříněvsi Z plánu není zřejmé kolik lidí se zúčastnilo Zúčastnili se ho představitelé MČ Praha 22, zástupci Úřadu MČ Prahy 22, zástupci Agory Centrale Europe, ředitelé škol, členové pracovních skupin, zástupci poskytovatelů sociálních a...

—————