sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Sociální služby

Vzhledem k rozvoji Kolovrat, zvyšování počtu obyvatel a k demografickému vývoji na další roky musíme myslet dopředu a být připraveni reagovat na poptávku ze strany obyvatel Kolovrat i v oblasti sociálních a návazných služeb.

Proto je třeba zjistit skutečné aktuální potřeby obyvatel v této oblasti a nastavit síť sociálních a návazných služeb co nejefektivněji a zároveň dostatečně pružně s ohledem na vývoj do budoucna.

 

Cíl

Dostupná síť kvalitních sociálních a návazných služeb na území MČ Praha Kolovraty

 

Chceme

 • Zjištění potřeb občanů Kolovrat v oblasti sociálních služeb
  • Analýza potřeb
  • Veřejné setkání s občany na dané téma
  • Revize priorit na základě skutečných potřeb
 • Předpokládané okruhy cílových skupin
  • Senioři a zdravotně postižení
  • Rodiny s dětmi
  • Děti a mládež
 • Předpokládané typy služeb
  • Terénní služby – pečovatelská služba, osobní asistence apod.
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory
  • Nízkoprahový klub pro děti a mládež
  • Služby primární prevence
  • Pedagogicko psychologická poradna
  • Odborné sociálně právní poradenství
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek
 • Propojení spolků a sociálních služeb
  • Budování občanské společnosti
  • Rozvoj dobrovolnictví v obci
  • Vzájemná spolupráce spolků na konkrétních akcích/ projektech
 • Komunikace s poskytovateli sociálních služeb
  • Pravidelná setkání zastupitelstva s poskytovateli soc. služeb
  • Podpora sociálních služeb
   • Možnosti čerpání grantů z MHMP
   • Možnosti čerpání grantů z ESF
   • Poskytnutí zázemí a odborné pomoci s administrací projektů
 • Zapojení MČ do komunitního plánování sociálních služeb
  • Větší angažovanost zastupitelů v rámci KPSS na území MČ Praha 22
  • Podpora a zapojení místních spolků do KPSS
  • Informování občanů Kolovrat o výsledcích a plánech v oblasti rozvoje sociálních služeb na území MČ.
 • Kontrola kvality služeb
  • Zajištění kvality prostřednictvím inspekce kvality
   • spolupráce s registrujícím orgánem (krajem)
   • spolupráce s ÚP
  • Podpora organizací při získání certifikace kvality od Asociace poskytovatelů soc. služeb