sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Spolky, kultura a sport

 

Akce spojené s činností dětí a mládeže jsou podporovány grantovým systémem na rozdíl od kultury, do které plyne podpora jen v některých případech a nepřehledně. Jsou dokonce i aktivity spolků, které jsou obcí zpoplatněny výraznou částkou 20%. Propagace spolků a jejich aktivit je často nepřehledná a podmínky propagace např. v Kolovratském zpravodaji jsou často nepředvídatelné.

 

Spolkový život je pro menší obce a městské části velmi důležitý, přispívá k aktivnímu vyžití obyvatel v místě svého bydliště a vzájemnému setkávání. Chceme proto podporovat všemi dostupnými prostředky spolkový život, a to tak aby se místo bydliště nestalo pouhou noclehárnou.

 

Chceme

 • podporovat aktivity konané v obci
  • komplexní systém grantů a jejich transparentní přidělování 
  • podporovat zapojení občanů do organizace akcí
  • u akcí pořádaných městskou částí dbát na efektivitu nákladů
  • možnost využití obecních materiálně technických prostředků
 • propagace spolkových akcí v obecních médiích
  • celková nabídka nejen spolkových aktivit v obci
  • kalendář nejen spolkových akcí pořádaných v obci
 • podporovat aktivity pro děti a mládež 
  • chceme aktivity podporovat formou grantů
  • podporovat spolky v získávání grantů
  • společné kolovratské akce
 • podporovat sport
  • chceme sport podporovat formou grantů
  • podporovat spolky v získávání grantů
  • společné kolovratské akce
 • podporovat kulturu
  • chceme kulturní akce podporovat formou grantů
  • poplatky vybrané ze vstupného vracet do podpory kultury
  • podporovat spolky v získávání grantů
  • společné kolovratské akce
 • podporovat zapojení občanů do aktivit v obci
  • spoluopráce obce, místních spolků a občanů