sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Děti a mládež

 

Aktivity pro děti a mládež jsou velmi důležité pro naši městskou část. Přispívají k aktivnímu vyžití dětí v místě svého bydliště, kde působí rovněž proti patogenním vlivům. Je to prevence stavu, aby se místo bydliště nestalo pouhou noclehárnou.

Aktivity pro děti a mládež v Kolovratech pořádají spolky a další neziskové subjekty působící v MČ. Městská část má v rozpočtu vyčleněné prostředky na podporu aktivit pro děti a mládež, přidělované formou grantového řízení.

 

Chceme podporovat aktivity pro děti a mládež

 • podporovat aktivity formou grantů
  • finanční prostředky podporující aktivity pro děti a mládež formou grantových řízení 
  • finanční prostředky podporující pravidelné aktivity pro děti a mládež formou grantových řízení 
 • podporovat spolky v získávání grantů
  • v případě potřeby poskytnout součinnost či jinou podporu pro získání grantů
 • iniciovat, pořádat a podporovat vybrané společné kolovratské akce 
  • Dětský den
  • mikulášská