sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Kultura

 

Kulturní život je pro menší obce a městské části velmi důležitý. Přispívá k aktivnímu vyžití obyvatel v místě svého bydliště a vzájemnému setkávání. Je to prevence stavu, aby se místo bydliště stalo pouhou noclehárnou.

Kulturní akce v Kolovratech pořádá jednak MČ, jednak ve stále větší míře neziskové subjekty působící v MČ. Městská část má v rozpočtu vyčleněné prostředky na náklady kultury – ty jsou použity na jen na aktivity pořádané MČ.

Kulturní akce pořádané místními spolky se musí obejít bez jakýchkoli dotací, u některých typů akcí se navíc musí městské části odvádět poplatek 20 % z ceny každé vstupenky.

 

 

Chceme podporovat kulturu

 • podporovat kulturní akce formou grantů
  • finanční prostředky podporující kulturní akce rozdělovat formou grantových řízení 
 • podporovat spolky v získávání grantů
  • v případě potřeby poskytnout součinnost či jinou podporu pro získání grantů
 • poplatky vybrané ze vstupného vracet do podpory kultury
  • finanční prostředky vybrané ze vstupného důsledně vracet do podpory kulturních akcí, a to formou navýšení rozpočtu grantového balíčku pro kulturu
 • iniciovat a i nadále organizovat vybrané společné kolovratské akce 
  • masopust
  • velikonoční jarmark
  • kolovratský parník
  • vánoční jarmark