sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Sport

 

Sportovní aktivity jsou pro všechny věkové skupiny velmi důležité. Přispívají k aktivnímu vyžití obyvatel v místě svého bydliště. Je to prevence stavu, aby se místo bydliště nestalo pouhou noclehárnou.

Kulturní akce v Kolovratech pořádají spolky a další neziskové subjekty působící v MČ. Městská část má v rozpočtu vyčleněné prostředky na podporu sportuvních aktivit, přidělované formou grantového řízení.

 

Chceme podporovat sport

 • podporovat sport formou grantů
  • finanční prostředky podporující sportovní akce formou grantových řízení 
  • finanční prostředky podporující pravidelné sportovní aktivity formou grantových řízení 
 • podporovat spolky v získávání grantů
  • v případě potřeby poskytnout součinnost či jinou podporu pro získání grantů
 • iniciovat a podporovat vybrané společné kolovratské akce 
  • týden sportu
  • běh mezi stromy
  • kolo závod