sdružení občanů Kolovrat a Lipan


Územní rozvoj a výstavba

Kolovratům se doposud celkem dařilo udržet si v rámci Prahy svůj takřka venkovský ráz. Tento charakter zvláště vynikne v porovnání s některými jinými městskými částmi (např. Benice, Pitkovice) a jeho zachování je pro místní obyvatele a pohodu života zde velmi důležité. Při jednání s potenciálními developery chceme vždy hájit zájmy obce a jejích občanů, občany informovat a jednat veřejně. Nechceme, aby se opakovala situace jako u připravené masivní a nevzhledné výstavby  s 87 byty v lokalitě u Donáta, kde občané nebyli obcí v průběhu jednání informováni vůbec a k potřebným informacím se dostali až v okamžiku vydání rozhodnutí, a to až po vyžádání.

V tomto období se řeší zcela nový územní plán Prahy s názvem Metropolitní plán, který zcela nahradí současný územní plán hlavního města Prahy a na dlouhé období stanoví současnou i budoucí podobu celé Prahy. Ten ovlivní rovněž podobu Kolovrat na dlouhou dobu dopředu. Protože se jedná o zcela novou koncepci a nové pojetí, které není úplně srozumitelné, mohou v něm hrozit mnohá nebezpečí a úskalí. Procesu jeho vyhotovení bude třeba věnovat maximální pozornost.

Výstavba rychlostního okruhu (dálnice kolem Prahy) – výstavba našeho úseku je sice momentálně přerušena, ale pokud se dostane na pořad dne, je třeba být v pohotovosti.

 

Chceme

  • o důležitých chystaných stavbách informovat občany s předstihem, zásadní věci projednávat veřejně
  • při jednání s developery vždy hájit zájmy občanů
  • věnovat důkladnou pozornost a péči vyhotovování Metropolitního plánu a jeho připomínkování
  • sledovat proces výstavby Pražského rychlostního silničního okruhu, aby byly dodrženy vyjednané podmínkya byl minimalizován negativní dopad výstavby

 


Další podklady na téma Územní rozvoj a výstavba

27.07.2015 23:15

V Praze vzniká plán systematické podpory cyklistiky

V metropoli by měl skončit poněkud chaotický rozvoj cyklistické dopravy. Nahradí ho systém s jasně danými pravidly, jehož cílem je vytvořit z cyklistiky přirozenou součást pražské dopravy. Shodli se na tom náměstek pražské primátorky Petr Dolínek a nový předseda magistrátní Komise pro cyklistiku...

—————

15.10.2014 22:32

Aktualizace strategického plánu hlavního města Prahy 2014

MŽP ČR zahajuje posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Aktualizace strategického plánu hlavního města Prahy...

—————

12.10.2014 10:01

Nová pravidla pro výstavbu v Praze vstoupily v platnost

Nová pravidla pro výstavbu v Praze vstoupily v platnost 1. října 2014. Zásadně ovlivní budoucí podobu metropole. Pražské stavební předpisy (PSP), které zpracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, jsou dílem početného týmu odborníků pod vedením architekta a urbanisty Pavla...

—————

11.09.2014 10:49

Metropolitní plán

Metropolitní plán bude novým územním plánerm Prahy.  Stránky nově vznikajícího Metropolitního plánu, který ovlivní výstavbu v Praze na dlouho dopředu, najdete zde: https://plan.iprpraha.cz/cs/metropolitni-plan

—————

31.08.2014 15:11

Pražské stavební předpisy

Návrh Pražských stavebních předpisů (PSP) schválila Rada hlavního města Prahy dne 15. 7. 2014 s účinností od 1. 10 2014. PSP nahradí doposud platnou vyhlášku hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu (vyhl. č. 26/1999 Sb. Hl. m. Prahy). Od 30. září budou PSP k dispozici v...

—————

13.07.2014 09:47

Co potřebuje pražské dopravní plánování?

Silné teze dopravního plánování podle iniciativy Auto*Mat Komentář iniciativy Auto*Mat k zadání územního plánu Prahy a přípravě dopravního masterplánu. Praha v současnosti připravuje zásadní koncepční dokumenty, Metropolitní územní plán (MÚP), strategický plán (SP) a plán multimodality. Iniciativa...

—————

05.07.2014 09:43

Auto-Mat: Ulice pro lidi

Auto*Mat říká:  Základem každého města jsou náměstí a ulice. Společně se zástavbou a parky pak tvoří celek a určují charakter města, jeho funkčnost a atraktivitu. Tyto struktury vznikaly po staletí více méně živelně a na základě potřeb jejich obyvatel až do začátku 20. století, kdy...

—————

28.06.2014 09:45

Auto-Mat: Zahraniční inspirace

Města ve vyspělém světě jdou jednoznačně cestou ke kvalitnějšímu veřejnému prostoru. Aplikují strategie snižující zátěž města automobilovou dopravou, mění svá centra tak, aby byla příjemnější lidem, snaží se odstranit dopravní vředy zanechané zde předchozími generacemi plánovačů. Evropská města...

—————